Tập trung hoàn thiện các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
16:49 01/02/2024

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 1/2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn (NN& PTNT) về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc
Đại biểu dự họp

Cùng dự có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần văn Kỳ; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Quang Linh  trình bày về  tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; Sở Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn báo cáo nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Đường từ xã Sơn Hồng ra biên giới; Dự án Di tích lịc sử - văn hóa chùa Long Đàm.

Giám đốc Sở Giao thông Vân tải Trần Quang Tuấn phát biểu

Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; các đại biểu đề nghị quan tâm một số nội dung sau: Về mục tiêu đầu tư các dự án đề nghị diễn đạt lại để phù hợp với mục đích, phạm vi, đối tượng của nguồn vốn; Quy mô đầu tư bỏ nội dung chi tiết mang tính kỹ thuật vì đây mới là bước quyết định chủ trương đầu tư; nội dung này xác định trong quá trình quyết định đầu tư; công trình trên tuyến cần xác định, làm rõ là khắc phục, phục hồi để đảm bảo đúng mục đích, phạm vi nguồn vốn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Các dự án trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đã đảm bảo các quy định pháp luật về lâm nghiệp, đầu tư, môi trường, đất đai…

Đối với tờ trình và dư thảo Nghị quyết về xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; các đại biểu đề nghị việc triển khai thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo trình tự, thủ tục đúng quy định. Đối với các dự án cần đánh giá tác động môi trường khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVIII của 02 sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, rà soát kỹ các văn bản, quy định của Trung ương, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Nguyễn Hoa - Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc