Thống nhất trình dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
EmailPrintAa
15:24 08/07/2024

Sáng 8/7, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Công An tỉnh vụ về nội dung trình Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa chủ trì cuộc làm việc

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Trung Kiên  báo cáo về tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tại cuộc làm việc, đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Công An tỉnh báo cáo nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.Theo đó, Mục tiêu ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, quy định chi tiết các nội dung được Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giao thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Dự thảo nghị quyết có 11 Điều, gồm: Phạm vi điều chỉnh;

Thành viên ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà : Đề  nghị ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cấp xã hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động về an ninh trật tự trên địa bàn

Đối tượng áp dụngTiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng; Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; Chế độ bồi dưỡng; Hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện cho thành viên Tổ bảo vệ ANTT chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP; Hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP; Nguồn kinh phí hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị, trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi, sơ kết, tổng kết, các phong trào thi đua, khen thưởng do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Hiệu lực thi hành; Tổ chức thực hiện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới Nhân dân, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc”

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời trao đổi, đề nghị lãnh đạo sở giải trình làm rõ một số vấn đề về: Về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT  Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; Ngoài ra đại biểu đề nghị quan tâm về nguồn kinh phí hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị, trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi, sơ kết, tổng kết, các phong trào thi đua, khen thưởng do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở...

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa kết luận tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công An tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị Công an các cấp phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan  tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đặc thù của tỉnh; khuyến khích bố trí kiêm nhiệm đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự để tăng thêm thu nhập. Thực hiện nghiêm túc việc bố trí kinh phí để thực hiện mức hồ trợ đối với lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho các địa phương.. Trên cơ sở đó, đề nghị ngành tiếp tục chỉnh sửa, tập trung hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp sắp tới

Xuân Hoa - Việt Dũng

    Ý kiến bạn đọc