Quyết đinh điều động và bổ nhiệm đồng chí Phan Trung Kiên đến nhận công tác tại Phòng Tổng hợp và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng
EmailPrintAa
08:46 29/09/2017


Ý kiến bạn đọc