Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các văn bản: Số 424/BNN-KTHT và số 428/BNN-KTHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
EmailPrintAa
16:05 23/01/2024

Ngày 12/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các văn bản: Số 424/BNN-KTHT và số 428/BNN-KTHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi các văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.
ĐN

    Ý kiến bạn đọc