TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
110/GM-HĐND Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với Nhà máy gạch Tuynel Vĩnh Thạch 02/08/2017
47/HĐND Làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 31/07/2017
103/GM-HĐND Giấy mời hội ý trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII 10/07/2017
105/GM-HĐND Ban Kinh tế ngân sách họp thống nhất nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 04/07/2017
104/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội họp thẩm tra, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 03/07/2017
99/GM-HĐND Tham dự phiên họp thứ 11 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 23/06/2017
97/GM-HĐND Đoàn giám sát về "công tác tổ chức, thực hiện, chức năng nhiệm vụ về quản lý sử dụng cán bộ, công chức viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập" 22/06/2017
96/GM-HĐND Làm việc với Sở Tài nguyên môi trường về nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 22/06/2017
95/GM-HĐND Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước về các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh 22/06/2017
95/GM-HĐND Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư, Kho bạch Nhà nước về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4 22/06/2017
94/GM-HĐND Làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế, Quỹ Đầu tư phát triển 22/06/2017
91/GM-HĐND Giấy mời dự TXCT cùng ĐBHĐND tỉnh danh cho Đại biểu khách mời (kèm theo lịch) 16/06/2017
87/GM-HĐND Giấy mời Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc Sở nội vụ 13/06/2017
86/GM-HĐND Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 12/06/2017
85/GM Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 09/06/2017
84/GM-ĐGS Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh và các đơn vi sự nghiệp công lập 08/06/2017
49/GM-HĐND Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về chức năng nhiệm vụ, quản lý sử dụng cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở ý tế 05/05/2017
48/GM-HĐND Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đức Thọ 05/05/2017
47/GM-HĐND Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vũ Quang 05/05/2017