Thường trực HĐND huyện Hương Sơn giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
EmailPrintAa
10:56 29/01/2024

Sáng ngày 29/01, Thường trực HĐND huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Bùi Nhân Sâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Hà Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trọng tâm là phối hợp tổ chức tốt kỳ họp HĐND huyện, tổ chức hoạt động giám sát cũng như hoạt động tiếp xúc cử tri và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân…

Trong năm, HĐND huyện đã tổ chức 06 kỳ họp, ban hành 29 nghị quyết. Thường trực HĐND huyện tổ chức 11 phiên họp. Tại các địa phương đã tổ chức 82 kỳ họp HĐND các xã, thị trấn, trong đó có 50 kỳ họp thường kỳ và 32 kỳ họp chuyên đề, ban hành 336 nghị quyết. Thường trực và các Ban HĐND huyện đã tổ chức triển khai 06 cuộc giám sát chuyên đề. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã đã tổ chức 129 cuộc giám sát chuyên đề.

Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Nhân Sâm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, trong năm 20023 hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thường trực HĐND và đại biểu HĐND đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND; Thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và Tổ đại biểu HĐND đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra; Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quối hội, đại biểu HĐND các cấp theo hướng tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác chất vấn và trả lời chất vấn trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện nhất là trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri...

Bích Hường

    Ý kiến bạn đọc