HĐND huyện Thạch Hà xem xét ban hành 7 nghị quyết quan trọng
EmailPrintAa
14:06 26/12/2023

Sáng nay 26/12/2023, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xem xét nhiều nội dung quan trọng, quyết định, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Phó bí thư Thường Trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân chủ trì

Đai biểu tham dự kỳ họp

Cùng dự có đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và HĐND tỉnh cùng các địa biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; kết quả dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư XDCB năm 2023 và phương án phân bổ thu, chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2024; tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về thu chi ngân sách năm 2023; tờ trình về việc quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2024; \tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Thạch Hà; tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng khai mạc kỳ họp

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, huyện Thạch Hà đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, có 22/23 chỉ tiêu tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.889 tỷ đồng, tốc độ phát triển tăng 8,72%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 3.482 tỷ đồng, tốc độ phát triển tăng 3,05%.; sản xuất lúa diện tích 15.650,4ha, năng suất bình quân 55,1 tạ/ha, sản lượng 86.285,4 tấn, đạt 104,19% kế hoạch, bằng 104,27% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người 50,30 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 446.112 triệu đồng, đạt 121% kế hoạch UBND tỉnh, đạt 106% kế hoạch HĐND huyện giao. …văn hóa xã hội đạt những kết quả tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, AN-QP được giữ vững.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà  trình bày báo cáo về  tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Đến nay, huyện Thạch Hà có 02 xã Thạch Kênh, Việt Tiến được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 , dự kiến đến cuối năm chấm đạt 01 xã NTM nâng cao (xã Thạch Liên), 01 xã NTM kiểu mẫu (xã Thạch Đài), 08 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, có thêm 04 sản phẩm đạt 3 sao , dự kiến có 2 sản phẩm nâng hạng 3 sao lên 4 sao; lựa chọn 14 ý tưởng đăng ký tham gia mới ; chấp thuận Phương án sản xuất kinh doanh cho 08 sản phẩm ; chấp thuận phương án quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cho 08 cơ sở,...

Năm 2024, huyện Thạch Hà đề ra mục tiêu tổng quá: Tập trung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Làm tốt công tác quản lý quy hoạch; phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch vụ và du lịch; Về quản lý, điều hành ngân sách, đầu tư; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Công tác dạy nghề, việc làm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo đồng thuận xã hội…

Tại kỳ họp (diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12), HĐND huyện Thạch Hà dự kiến xem xét ban hành 7 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trương Liên - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc