Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và cấp uỷ năm 2023
EmailPrintAa
08:58 14/12/2023

Chiều 13/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh hủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các Phòng, đoàn thể thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa báo cáo kiểm điểm tập thể, lãnh đạo quản lý Văn phòng năm 2023

Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hiện có 04 chi bộ với 46 đảng viên (02 đảng viên dự bị), trong đó 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 10 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng gồm 08 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí lãnh đạo Văn phòng, 01 đồng chí Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phan Trung Kiên: Năm 2023 Văn phòng đã tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh

Trong năm 2023, Đảng ủy Văn phòng đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt; xây dựng, triển khai hiệu quả sinh hoạt các chuyên đề; triển khai học tập theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xử lý, xây dựng, ban hành các văn bản đúng quy định.

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Đình Tuấn: Duy trì chế độ, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ, đoàn thể..

Đảng uỷ Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động; tham dự 02 kỳ họp thường kỳ, 03 kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV; tổ chức 02 kỳ họp thường kỳ và 04 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVII; tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; các hoạt động bên lề kỳ họp; xây dựng pháp luật, tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý về các nội dung theo yêu cầu; tham gia xây dựng, thẩm tra, ban hành các nghị quyết và các văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chính sách của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát, làm việc của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật; tiếp công dân, tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương; phục vụ hoạt động đối ngoại; xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động; triển khai nghiên cứu khoa học cấp bộ; công tác đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện, hiến máu nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân nguyện Trương Thị Liên: Đề nghị cần đánh giá kỹ hơn đối với công tác phối hợp, điều hòa trong các mặt công tác.

Bên cạnh kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo, quản lý Văn phòng còn một số hạn chế, khuyết điểm như: chưa nhân rộng được gương điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; có nội dung tham mưu, phục vụ chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, người lao động, quy trình xử lý công việc, hồ sơ công việc vẫn còn những bất cập; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đảng viên có lúc chưa nghiêm; sự phối hợp trong hoạt động công vụ có thời điểm chưa chặt chẽ.

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác Quốc hội Trương Quang Đức: Đề nghị phát huy, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nhất là sinh hoạt chuyên đề; đảm bảo hiệu quả trong quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thời gian tới, cần khắc phục hạn chế, khuyết điểm cần phải tiếp tục tập trung: kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng; làm tốt công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ; thực hiện tốt hơn công tác đối nội, đối ngoại, tổng hợp; tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, chế độ công chức, công vụ…

Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được, đồng thời nêu ra một số ý kiến như: tăng cường phát huy tính chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc của mỗi đảng viên, cán bộ Văn phòng; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các chi bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong năm qua, đặc biệt là công tác tham mưu, phục vụ, thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác trong năm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thời gian tới, Trần Đình Gia đề nghị Đảng bộ Văn phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023; tiếp tục nâng cao sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên đề; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban trong tham mưu các nội dung các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh…

Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc