Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Lệ Hà

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Lệ Hà

Ngày sinh: 12/12/1973

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nữ

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số nhà 12, đường Nguyễn Hằng Chi, tổ dân phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành Chính trị học, Thạc sĩ Khoa học giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Nơi làm việc: Đảng ủy khối các CQ và DN tỉnh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 11/1996 đến tháng 9/1999 Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2002 Phó Ban Tổ chức; Phó Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Từ tháng 11/2002 đến tháng 9/2005 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Trưởng Ban Mặt trận Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn. Từ tháng 01/2005 đến tháng 01/2006 Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa V. Từ tháng 10/2005 đến tháng 7/2010 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2008 Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 9/2009 đến tháng 6/2012 Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2015. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Từ tháng 9/2015 đến tháng 01/2019 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Từ tháng 02/2019 đến tháng 6/2020 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Từ tháng 7/2020 đến nay Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.