Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh: Hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2023
EmailPrintAa
08:45 09/01/2024

Chiều ngày 08/01/2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Phạm Xuân Phú; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa và Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bùi Thị Hồng Sâm chủ trì Hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và  Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các đoàn thể thuộc Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh nhà.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Đình Tuấn báo cáo công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy đã triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến tận các đảng viên và quần chúng với các hình thức sinh hoạt phù hợp.  Kịp thời cung cấp, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, người lao động những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn được quan tâm đúng mức.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Phòng Công tác Quốc hội: cần chú trọng sự phối hợp công tác giữa các phòng trong Văn phòng tạo sự đồng thuận thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao

Trong năm, Đảng bộ và các chi bộ đã triển khai nghiêm túc và kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023; sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã tuyên dương 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Ngọc Hà – Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng đề nghị đánh giá công tác cán bộ, công tác thi đua đảm bảo một cách khách quan; nâng cao trách nhiệm phê, tự phê trong sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ và đột xuất nghiêm túc, nội dung sinh hoạt thường xuyên có sự đổi mới; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Đảng ủy và các chi bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo Văn phòng tiếp tục rà soát, xây dựng ban hành các quy định, nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ, thành lập các Hội đồng thuộc Văn phòng đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Trương Thị Liên – Trưởng phòng TH – TT - DN: Đề nghị lãnh đạo cơ quan và công đoàn quan tâm, có các giải pháp tiếp tcụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động

Trong năm, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh quyết định bổ nhiệm 01 Phó Chánh Văn phòng; đề nghị UBND tỉnh miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng; Văn phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

Công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm, trong năm có nhiều đồng chí tham gia học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; làm nghiên cứu sinh, học thạc sỹ, cử nhân văn bằng 2; bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2…Theo dõi, bồi dưỡng, thực hiện quy trình, thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị, kết nạp mới 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Về công tác chuyên môn, trong năm Văn phòng đã tham mưu xây dựng chương trình công tác năm; chương trình khung kế hoạch, báo cáo hàng tháng, quý, năm của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Năm 2023 Văn phòng đã tiếp nhận, tham mưu xử lý gần 7.000 văn bản đến, ban hành gần 1.700 văn bản đi; xây dựng và triển khai các chương trình công tác, thực hiện tốt việc tiếp nhận, tham mưu xử lý các nội dung công việc được giao.

Văn phòng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 và kỳ họp thứ 5, 6, Quốc hội khoá XV. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 17 dự án luật; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 01 hội nghị chuyên đề xây dựng pháp luật; tiếp xúc cử tri chuyên đề gắn với lấy ý kiến rộng rãi dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức giám sát và hoàn thiện báo cáo 04 chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giám sát tối cao và chất vấn tại kỳ họp; tham gia lấy phiếu tín nhiệm; tổ chức một số cuộc làm việc bên lề kỳ họp; tham gia các cuộc giám sát, khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn do các cơ quan Quốc hội tổ chức.

Cùng với đó, Văn phòng tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức: 2 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; 11 phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; ban hành 73 nghị quyết về việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các cơ chế, chính sách của tỉnh; xem xét, cho ý kiến xử lý 35 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp. Tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề và các cuộc khảo sát, làm việc về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế - nội chính. Tổ chức các lớp chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; Tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND tỉnh Bolykhămxay, nước CHDCND Lào và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 06 tỉnh Bắc Miền Trung. Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã; điểm cầu Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024…

Công tác quốc phòng, an ninh được Đảng ủy chú trọng. Triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được quan tâm thực hiện và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Hoàn thành tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023, tập thể Văn phòng được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của cơ quan dân cử và hoạt động kỳ họp. Tham mưu xuất bản 12 số “Thông tin đại biểu nhân dân”, nâng cao hoạt động của trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 24 chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”; đăng tải hơn 100 tin, bài trên Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí Trung ương.

Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong việc tham gia, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; duy trì chế độ sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, vận động quần chúng tự giác thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp trên; tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Các đoàn thể đã tích cực, chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Văn phòng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi trong cơ quan; tham gia các giải thể thao do Công đoàn viên chức, Khối Thi đua Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa tổ chức và đạt giải Nhì, giải Ba. Đặc biệt, tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Năm 2023, Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Năm tặng bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chi đoàn, Hồi Cựu chiến binh, Hội Luật gia tiếp tục được cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp lãnh đạo Văn phòng tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động theo đúng quy định; phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Ngoài ra, công tác từ thiện, nhân đạo được cán bộ, công chức nhiệt tình tham gia. Tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, các đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà các vị ĐBQH, lãnh đạo HĐND tỉnh, cán bộ, công chức Văn phòng qua các thời kỳ và gần 500 đối tượng chính sách người có công, chính sách xã hội. Tham mưu Đoàn ĐBQH vận động Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Tổng Công ty hợp tác kinh tế hỗ trợ 1.150 triệu đồng xây dựng 15 nhà nhân ái cho các đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khâu nối, vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 02 tỷ đồng xây dựng 01 nhà công vụ nội trú cho giáo viên tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê; triển khai chương trình “mẹ đỡ đầu” cho 01 trẻ mồ côi tại thành phố Hà Tĩnh; tiếp tục thực hiện mô hình “em nuôi” cho 01 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cẩm Xuyên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số ý kiến như: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu, triển khai kiện toàn bộ máy Văn phòng; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và các chi bộ, đoàn thể; lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động các tổ chức đoàn thể để định hướng nội dung hoạt động. Tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Trần Văn Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh baohatinh.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng và khẳng định năm 2023 tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, năng động, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng và các đoàn thể trong cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng bộ Văn phòng chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực; đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu của mỗi cán bộ, chuyên viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và ý thức chấp hành của cán bộ công chức, người lao động. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước từ năm 2018 đến năm 2022

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2022.

Phó Bí thư thuộc Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Thị Sâm trao tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp công tác Kiểm tra giám sát cho đồng chí Phạm Nghĩa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó TB Pháp chế HĐND tỉnh

Tập thể Công đoàn Văn phòng được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen đối với tập thể: Chi hội luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh

BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho đ/c Đặng Thế Anh - Phó Bi thư Đoàn khối CCQDN tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn khối các CQ và DN tỉnh tặng giấy khen cho đoàn viên Trần Thị Diệu Thúy

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc