Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
EmailPrintAa
08:20 31/08/2017


Ý kiến bạn đọc