Câu hỏi 11. Chỉ đạo sớm ban hành quy chế vận hành xả cống Bara Đò Điệm

Câu hỏi 10. Khu Công nghiệp Hạ Vàng, xã Thiên Lộc đã quy hoạch trên 12 năm nhưng các dự án vẫn chưa được triển khai, đất bỏ hoang. Đề nghị tỉnh xem xét và có biện pháp

Câu hỏi 9. Chỉ đạo việc hoàn trả mặt bằng, phục hồi môi trường sau khi công ty Xuân Thành khai thác đất ở núi Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

Câu hỏi 8. Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch vùng đệm nhà máy rác Cẩm Quan. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chủ trương giải phóng mặt bằng giao đất cho Công ty trồng cây xanh nên người dân vẫn canh tác. Đề nghị quan tâm giải quyết

Câu hỏi 7. Đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về thanh tra quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại núi Nam Giới xã Thạch Bàn