Câu hỏi: Sớm ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay (Cử tri các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà).

09:54 15/03/2023

Câu 1. Quan tâm có các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh (Cử tri các huyện: Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh).

09:52 15/03/2023

Việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trạm Cảnh sát giao thông tại đồng Rộc Thượng, thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh không đảm bảo so với vị trí quy hoạch được phê duyệt Tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý (Cử tri H. Kỳ Anh).

16:24 05/10/2022

Tuyến đường 26/3 đi qua địa bàn phường Văn Yên, có 11 hộ chưa được đền bù giải phóng mặt bằng để làm vỉa hè, do vậy chưa làm được hệ thống thoát nước tại đoạn đường này gây ảnh hưởng ô nhiểm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết, tháo gỡ (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

16:23 05/10/2022

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét, hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức thực hiện Kết luận số 66/KL-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

16:22 05/10/2022

Hiện tại trên địa bàn thành phố còn có một số trụ sở của các sở, ban ngành không sử dụng để hoang hóa, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh quan tâm cho giải pháp xử lý (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

16:22 05/10/2022

Đề nghị tỉnh xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng đội TNXP Sơn Tây, huyện Hương Sơn; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng đội TNXP Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Cử tri các huyện Hương Sơn, Hương Khê).

16:21 05/10/2022

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công gặp nhiều vướng mắc. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát và có hướng dẫn đối với các địa phương (Cử tri huyện Thạch Hà).

16:20 05/10/2022

Đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương tuyển dụng công chức xã đảm bảo số lượng theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kiểm tra, giải quyết việc hiện nay công trình nước sạch tại xã Bình An, huyện Lộc Hà đã hoàn thành nhưng người dân không được sử dụng nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thiếu cán bộ khai thác, vận hành (Cử tri huyện Lộc Hà).

16:19 05/10/2022

Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư Vinhome và khu Nhà ở xã hội; bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

16:18 05/10/2022

Đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ đối tượng Cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Lào, Campuchia được Nhà nước Lào, Campuchia tặng thưởng huân huy chương (Cử tri huyện Thạch Hà).

16:13 05/10/2022

Đề nghị tỉnh có giải pháp để tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại các nước Lào, Campuchia; nâng cấp, sửa chữa các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đặc biệt là công trình Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn của tỉnh Hà Tĩnh tại tỉnh Quảng trị (Cử tri huyện Vũ Quang).

16:12 05/10/2022

Đề nghị tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp các Khu di tích lịch sử Trần Phú, Khu di tích lịch sử Phan Đình Phùng; quan tâm xây dựng hồ sơ nâng hạng Di tích lịch sử đền thờ Vua Mai Hắc Đế lên cấp Quốc Gia (Cử tri huyện Đức Thọ, Lộc Hà

16:11 05/10/2022

Hiện nay số lượng thuốc phục vụ khám bảo hiểm y tế ở các trạm y tế cấp xã không đáp ứng nhu cầu của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết (Cử tri huyện Can Lộc).

16:11 05/10/2022

Đề nghị tỉnh nghiên cứu chỉ đạo thành lập chuyên khoa điều trị cho người già tại bệnh viện vì hiện nay tỷ lệ người già ở Hà Tĩnh cao, nhu cầu điều trị lớn (Cử tri huyện Đức Thọ).

16:10 05/10/2022

Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng thiết kế mẫu đối với nhà vệ sinh hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh).

16:09 05/10/2022

Đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên hỗ trợ thực hiện chương trình truyền thanh thông minh đối với các các xã vùng khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh (Cử tri các huyện Hương Sơn, Hương Khê).

16:08 05/10/2022

Đề nghị tỉnh chỉ đạo tập trung xử lý các tồn đọng, quan tâm đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư đối với Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân tương xứng với tiềm năng, lợi thế (Cử tri huyện Nghi Xuân).

16:08 05/10/2022

Đề nghị tỉnh xem xét các quy định về chỉ tiêu trường đạt chuẩn Quốc gia, chỉ tiêu sáp nhập trường, lớp và thống nhất các quy định về mức thu ngoài học phí trên địa bàn tỉnh (Cử tri huyện Hương Khê).

16:07 05/10/2022

Theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND áp dụng cho năm học 2021 - 2022 thì thị trấn Lộc Hà thuộc vùng 3 do vậy mức thu học phí cao hơn các xã khác trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đề nghị tỉnh xem xét lại để thị trấn Lộc Hà thuộc vùng 2 (Cử tri huyện Lộc Hà).

16:06 05/10/2022