Câu hỏi 5. Cùng trên địa bàn thành phố, đối với các xã thì được xét giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, các phường thì phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đề nghị xem xét có chính sách giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với người có thu nhập thấp tại các phường

Câu hỏi 4. Đề nghị tỉnh có chủ trương chuyển đổi đất làm muối sang thực hiện các mục đích khác, đồng thời quy định mức áp giá đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất làm muối để địa phương có căn cứ thực hiện

Câu hỏi 3. Đề nghị tỉnh tiếp tục đôn đốc, xử lý các vướng mắc để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đối với những khu đất còn tranh chấp hoặc hồ sơ chưa đúng quy định thì tiếp tục rà soát, thống kê, lập danh sách, có phương án xử lý, trả lời cụ thể cho người dân

Câu hỏi 2. Một số dự án đầu tư không có hiệu quả đã thực hiện thu hồi đất theo quy định tuy nhiên việc tái đầu tư lại rất chậm, để hoang hóa gây lãng phí (như trên địa bàn xã Kỳ Nam có các dự án: điện lực thu hồi năm 2010 với tổng diện tích 121 ha; đất hồ tôm Việt Anh thu hồi năm 2014, với tổng diện tích 92,6 ha). Đề nghị tỉnh quan tâm có giải pháp khắc phục

Câu hỏi 6. Tỷ lệ hỏa táng của tỉnh ta hiện còn rất thấp, một phần nguyên nhân là do mức hỗ trợ hỏa táng cho người dân thấp. Đề nghị tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ chính sách này

Câu hỏi 5. Phương thức thanh toán chế độ bảo hiểm y tế khi khám và chữa bệnh trái tuyến như hiện nay gây rất nhiều khó khăn, phiền phức cho người dân nhất là các hồ sơ, thủ tục, nội dung thanh toán cho một lần khám, chữa bệnh. Đề nghị tỉnh quan tâm có giải pháp khắc phục

Câu hỏi 4. Đề nghị tỉnh tăng cường quản lý đối với hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn vì hiện nay xảy ra tình trạng lừa đảo, gây bức xúc trong nhân dân

Câu hỏi 1. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư phát triển du lịch Hồ Kẻ Gỗ

Câu hỏi 7. Hiện nay, định mức bão dưỡng thường xuyên đối với Huyện lộ tối đa 10 triệu đồng/km/năm, đường xã 2 triệu đồng/km/năm từ nguồn dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) là quá thấp. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng định mức

Câu hỏi 6. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tổ chức cắm mốc lộ giới Quốc lộ 8C, Quốc lộ 281, từng bước nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giao thông cho Nhân dân trong vùng

Câu hỏi 5. Thi công tuyến đường Vũng Áng – Xuân Hội qua xã Kỳ Bắc hiện nay có 5 hộ chưa được đền bù, 5 hộ đất sản xuất bị vùi lấp, dọc tuyến có nhiều điểm giao cắt với đường nội đồng chưa được đấu nối, gây khó khăn cho người dân trong sản xuất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết

Câu hỏi 4. Kênh N1-9 đoạn qua khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh có cao độ thấp không đáp ứng việc chuyển nước về các phường, xã cuối kênh. UBND Tỉnh đã giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND thành phố kiểm tra xử lý, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được triển khai. Đề nghị tỉnh quan tâm đôn đốc thực hiện

Câu hỏi 3. Việc thi công nâng cấp đường 22/12 không được kiểm tra, giám sát thường xuyên, công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Đề nghị tỉnh kiểm tra, xem xét

Câu hỏi 2. Đề nghị tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể tác động quá trình thi công công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đối với giao thông, thủy lợi, môi trường và đời sống dân sinh của các xã có công trình đi qua để có giải pháp khắc phục các ảnh hưởng đối với người dân

Câu hỏi 1. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến giao thông, công trình quan trọng, cấp thiết trên địa bàn:

Câu hỏi 9. Nhà máy nước trên địa bàn thị xã Hồng lĩnh không đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp xử lý

Câu hỏi 8. Đề nghị tỉnh thu hồi quyết định phê duyệt dự án đường vào khu tái định cư xã Kỳ Long, vùng Cồn Điện (phê duyệt năm 2009) để ban hành quyết định phê duyệt giai đoạn hiện nay