Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự kỳ họp cuối năm 2019 tại Thạch Hà
EmailPrintAa
17:35 26/12/2019

Sáng 26/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thạch Hà đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Hà, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, huyện tiếp tục có những khởi sắc trên nhiều lĩnh vực như thu hút nguồn lực đầu tư, thu ngân sách, giao thông nông thôn… Tính đến nay, có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm: Sản lượng lương thực 79.178,4 tấn, đạt 105,57% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn 436.303 triệu đồng, đạt 151% kế hoạch; thêm 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao; xây dựng mới 123,89km đường bê tông, đạt 154,86% kế hoạch; 23,91km rãnh thoát nước, đạt 119,55% kế hoạch; làm mới 20km kênh mương bê tông, đạt 100% kế hoạch; xây dựng 10 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,29% so với cuối năm 2018 (giảm hộ nghèo từ 6,5% xuống còn 4,10%; hộ cận nghèo từ 6,68% xuống còn 5,20%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%, đạt 100% kế hoạch; tạo việc làm mới 3.100 lao động, đạt 103% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo 68,47%, đạt 102% kế hoạch; 100% xã, thị trấn ổn định chính trị, đạt 100% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác 82,83 triệu đồng/ha, đạt 97,44% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế: Việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp còn hết sức hạn chế. Tiến độ xây dựng nông thôn mới các xã về đích năm 2019 chậm; nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí theo quy chuẩn ở các xã đã về đích chuyển biến chưa mạnh. Mô hình phát triển sản xuất còn ít, hạn chế về quy mô chất lượng. Hoạt động doanh nghiệp đang còn khó khăn. Thu ngân sách chủ yếu từ cấp quyền sử dụng đất; số thu từ thuế, phí chuyển biến chưa mạnh; một số địa phương chưa hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà báo cáo kết quả phát triển KT-XH, QPAN năm 2019

Bước sang năm 2020, Thạch Hà sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển khai Đề án phát triển chăn nuôi trong điều kiện ứng phó với dịch tả Châu phi; tập trung quyết liệt xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị văn minh; chương trình mỗi xã một sản phẩm. Kêu gọi đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, thúc đẩy thương mại - du lịch, dịch vụ phát triển. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai. Tập trung công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Chú trọng phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Thạch Hà sẽ chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tập trung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý, điều hành ngân sách, tín dụng đầu tư chặt chẽ; thực hiện tốt các giải pháp để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa - xã hội...

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX diễn ra trong 2 ngày (26-27/12). Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng về: Phê chuẩn, ban hành nghị quyết và kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2019; xem xét, quyết định dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020; đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2020...

PV

    Ý kiến bạn đọc