Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
14:00 09/12/2019

Câu hỏi: Quan tâm đầu tư dự án các tuyến đường trục chính trong kh u đô thị Kỳ Đồng; dự án đường g i ao thông phát triển vùng Sơn - Thượng và cứu hộ đập Đá Qu ại , Gò Đá, Bàu Hóp; đường giao thông phát triển vùng Lâm - Hợp và cứu hộ Khe Sung; đường ĐH.141 đoạn từ cầu Vĩnh Ái đến thôn Trung Tiến , xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh

Trả lời:

Các dự án đề xuất nêu trên hiện chưa được phê duyệt danh mục để triển khai trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét và tham mưu đề xuất theo đúng quy định [1] . Trường hợp đảm bảo điều kiện sẽ tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện


[1] Tại các Văn bản số 4204/UBND-GT1 ngày 27/6/2019, số 4275/UBND-GT1 ngày 28/6/2019 và số 2318/UBND-GT ngày 19/4/2019.

BBT

    Ý kiến bạn đọc