Hiện nay giá đất trên thị trường, giá vật liệu xây dựng tăng cao; tuy nhiên giá bồi thường, giải phóng mặt bằng về đất và các công trình trên đất chưa phù hợp với thực tế. Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

10:18 05/10/2022

Đề nghị tỉnh sớm lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến Sông Rào Cái (hay còn gọi là Sông Phủ); cho chủ trương quy hoạch đất nghĩa trang ở những địa phương có đất đồi núi xa thành phố để đáp ứng việc di dời các nghĩa trang ở các xã, phường phục vụ việc mở rộng, phát triển đô thị (Cử tri TP Hà Tĩnh).

10:11 05/10/2022

Đề nghị tỉnh chỉ đạo hằng năm cần có thông báo sớm về quy định giá lúa để người dân có cơ sở trong việc nộp các loại thuế, phí liên quan và tránh được tình trạng bị ép giá trong tiêu thụ sản phẩm; sớm bàn giao vaccine tiêm phòng gia súc để đảm bảo kịp thời cho cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện (Cử tri huyện Can Lộc, Đức Thọ).

10:10 05/10/2022

Xem xét điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch kinh phí xây dựng khu dân cư mẫu đối với huyện Đức Thọ để phù hợp với thực tế số khu dân cư mẫu đăng ký năm 2022 (Cử tri huyện Đức Thọ)

10:09 05/10/2022

Việc thực hiện hồ sơ thủ tục hưởng chính sách về trồng rừng, làm giàu rừng tự nhiên theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh còn vướng mắc, qua nhiều khâu trung gian, kinh phí thuê tư vấn để thiết kế, trồng rừng quá cao. Đề nghị tỉnh xem xét, tháo gỡ (Cử tri huyện Hương Sơn).

10:08 05/10/2022

Sớm ban hành bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; xem xét không hạn chế về chỉ tiêu đăng ký thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của các huyện (Cử tri huyện Thạch Hà).

10:07 05/10/2022

Xem xét bỏ quy định “Huyện Hương Khê mỗi năm không quá 100km” tại mục 1 Điều 14 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thị trấn, phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh (Cử tri huyện Hương Khê).

10:05 05/10/2022

Cần sớm có kế hoạch cung ứng xi măng đảm bảo kịp thời thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương (Cử tri huyện Can Lộc)

10:04 05/10/2022

Câu 2. Quan tâm cấp kinh phí tiền thưởng cho các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2021 (cử tri huyện Hương Sơn).

10:02 05/10/2022

Câu 1. Hiện nay giá xăng dầu tăng mạnh dẫn đến giá các mặt hàng tiêu dùng, vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao. Đề nghị tỉnh có biện pháp để kiểm soát giá cả, ổn định thị trường (Cử tri toàn tỉnh).

09:59 05/10/2022

Câu hỏi: Quan tâm có các chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc phục vụ sản xuất gắn với việc thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất (Cử tri huyện Can Lộc)

10:44 20/06/2022

Câu hỏi: Đối với các kiến nghị: (i) Có cơ chế đặc thù để huyện Nghi Xuân xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch (Cử tri huyện Nghi Xuân); (ii) Quan tâm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho 08 xã của huyện Hương Khê chưa đạt chuẩn nông thôn mới (Cử tri huyện Hương Khê); (iii) Xem xét tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 (Cử tri huyện Hương Sơn); (iv) Đối với chính sách xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị xem xét tăng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất đối với huyện Đức Thọ; (v) Xem xét đưa huyện Cẩm Xuyên vào danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cử tri huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên)

10:43 20/06/2022

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

09:21 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

09:12 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thực hiện di dời thuộc Dự án bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên; đồng thời khảo sát và sớm có phương án hỗ trợ cho 50 hộ đất trồng lúa và đất lâm nghiệp với diện tích 60 ha bị ngập úng do ảnh hưởng của Dự án này

09:11 29/12/2020

Đề nghị tỉnh xem xét cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục kéo dài cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm 2025 để tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III; Ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA, vay Quỹ Phát triển đất của tỉnh và trái phiếu để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn

08:29 29/12/2020

Đề nghị tỉnh có các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

08:28 29/12/2020

Tuyến đê Phúc-Long-Nhượng chạy qua xã Nam Phúc Thăng - thị trấn Thiên Cầm - xã Cẩm Nhượng đến nay đã đưa vào sử dụng hơn 6 năm, nhưng tại khu vực âu trú bão chưa được thông tuyến. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết

08:27 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện về hiệu quả hoạt động và công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đối với các chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh

08:26 29/12/2020