Câu hỏi 3. Về các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cử tri kiến nghị tỉnh: 3.1. Đối với Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025: 3.1.1. Xem xét nâng mức hỗ trợ một số nội dung như: Làm đường lâm nghiệp; kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên cho các hộ gia đình, cá nhân được giao và kinh phí chi thường xuyên cho UBND cấp xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

09:17 26/09/2023

Câu hỏi 2. Hiện nay vẫn có nhiều hộ nông dân sử dụng thuốc “cỏ cháy” độc hại, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra và có chế tài xử lý nghiêm đối với các cơ sở mua bán loại thuốc này (Cử tri huyện Lộc Hà).

09:15 26/09/2023

Câu hỏi 1. Đề nghị tỉnh chỉ đạo có giải pháp kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng tàu cá ngoại tỉnh có công suất lớn, sử dụng giã cào, xung điện đánh bắt gần bờ tận diệt nguồn thủy hải sản và làm hư hỏng ngư lưới cụ của người dân địa phương (Cử tri các huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà).

09:14 26/09/2023

Câu 10. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 11 hộ chịu ảnh hưởng dự án tuyến đường D3 tại phường Kỳ Liên (cử tri thị xã Kỳ Anh).

10:08 15/03/2023

Câu 9. Đề nghị tỉnh xem xét chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ tỉnh để phát huy hiệu quả hoạt động (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

10:07 15/03/2023

Câu 8. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 và Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1093/QĐ-UBND về việc quy định chính sách tạm thời chế độ và phụ cấp đặc thù đối với cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để các địa phương triển khai thực hiện theo quy định (Cử tri Vũ Quang).

10:06 15/03/2023

Câu 7. Đề nghị nghị tỉnh xem xét điều chỉnh Mục 3.1, Khoản 3, phần E, Phụ biểu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 (không giới hạn đến hết năm 2022) tại Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh để huyện Hương Sơn được hưởng 100% nguồn thu từ Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 và Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 2 (Cử tri huyện Hương Sơn).

10:05 15/03/2023

Câu 6. Hiện nay các tuyến kênh mương đầu nguồn thuộc Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý đã xuống cấp, việc điều tiết nước chưa khoa học làm ảnh hưởng đến việc cấp, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty quan tâm và có phương án khắc phục (Cử tri huyện Can Lộc).

10:04 15/03/2023

Câu 5. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm thực hiện việc di dời, tái định cư đối với: 19 hộ dân ở chân núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân thuộc vùng có nguy cơ bị sạt lở đất cao; 07 hộ dân đang sinh sống trong khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc; Các hộ dân ở các tổ dân phố: Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh thuộc quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng không được đầu tư xây dựng điện, đường, trường trạm và chỉnh trang dân cư, thường xuyên bị ngập lụt, nhà cửa và các công trình xuống cấp (cử tri các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Kỳ Anh). 5.1. Đối với 19 hộ dân ở chân núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân:

10:03 15/03/2023

Câu 4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo bàn giao Khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh để đưa vào sử dụng (cử tri thị xã Kỳ Anh).

10:01 15/03/2023

Câu 3. Trên địa bàn xã Sơn Tây và xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn có 271 hộ liên kết trồng chè với Tổng đội thanh niên xung phong với diện tích 201 ha. Tuy nhiên, hiện nay Tổng đội thanh niên xung phong mới thanh toán được 02 tháng đầu năm 2022 và dừng việc thu mua chè cho các hộ không theo hợp đồng ký kết. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp tháo gỡ (Cử tri huyện Hương Sơn).

10:01 15/03/2023

Câu 2. Đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng cáp viễn thông, dây điện trên các tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh chằng chịt, lộn xộn gây mất an toàn và mỹ quan đô thị; đồng thời xây dựng kế hoạch hạ ngầm các tuyến mà thành phố đã đầu tư xây dựng hào kỹ thuật (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

10:00 15/03/2023

Câu hỏi: Có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi trâu bò bị viêm da nổi cục và chăn nuôi lợn bị dịch tả lợn Châu Phi chết phải tiêu hủy; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phân bổ vacxin tiêm phòng cho đàn trâu, bò hợp lý, tránh vào mùa nắng nóng và vụ sản xuất của người dân; tiếp tục có chính sách hỗ trợ 50% giống cho bà con nông dân để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất (Cử tri huyện: Đức Thọ, Lộc Hà).

09:58 15/03/2023

Câu hỏi: Quan tâm có cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù cho việc phát triển nông nghiệp đô thị (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

09:57 15/03/2023

Câu hỏi: Xem xét, điều chỉnh cơ chế đánh giá, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo tính tính thống nhất giữa quy định tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Văn bản số 654/UBND-NL5 ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:56 15/03/2023

Câu hỏi: Sớm ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay (Cử tri các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà).

09:54 15/03/2023

Câu 1. Quan tâm có các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh (Cử tri các huyện: Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh).

09:52 15/03/2023

Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, đồng thời cho phép lập quy hoạch khu sản xuất dành cho phát triển hợp tác xã, khu dịch vụ để phát triển các ngành nghề tạo việc làm, thu nhập cho người dân (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

10:28 05/10/2022

Đề nghị bổ sung quy hoạch phân khu tại tổ dân phố 6 và phía tây đường Hồ Chí Minh ở tổ dân phố 1, 2, 3, 5, thị trấn Vũ Quang; đồng thời điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số khu vực (Cử tri huyện Vũ Quang).

10:28 05/10/2022

Quá trình di dời các đường điện, cột điện nhằm phục vụ xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về quy trình, thủ tục. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh quan tâm, phối hợp thực hiện (Cử tri huyện Can Lộc).

10:19 05/10/2022