Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:32 26/09/2023

Câu hỏi 6. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kịp thời tổ chức đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để đảm bảo cho công tác phòng dịch theo kế hoạch (Cử tri huyện Hương Sơn).

Trả lời:

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 30/11/2022 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023; UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch cung ứng đầy đủ các loại vắc xin đảm bảo phục vụ công tác tiêm phòng cho các địa phương.

Thời gian tới, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ phát triển sản xuất chăn nuôi; UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ, tham mưu phân bổ, cấp ứng kinh phí, thẩm định giá vắc xin, tham mưu thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để sớm tổ chức đấu thầu, hợp đồng mua vắc xin….; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc