Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:33 26/09/2023

Câu hỏi 7. Từ năm 2007 đến nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chi nhánh Hồng Lĩnh chỉ bán nước đầu nguồn cho người dân xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; công tác quản lý, lắp đặt, bảo dưỡng phía sau đồng hồ do người dân tự thực hiện gây khó khăn trong quá trình vận hành. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty tiến hành bán và quản lý trực tiếp tới tận hộ gia đình (Cử tri huyện Đức Thọ).

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh có 02 khu vực (xã Đức Thịnh (cũ) và xã Thái Yên (cũ)) được đấu nối nguồn nước từ Nhà máy nước thị xã Hồng Lĩnh qua đồng hồ tổng do Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh quản lý.

Hiện nay, do hệ thống mạng lưới cấp nước cấp 02 xã Đức Thịnh và Thái Yên (cũ) được đầu tư từ lâu; không thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng nên đã bị xuống cấp; nước bị thất thoát lớn nên có sự chênh lệnh khối lượng nước giữa đồng hồ tổng và các hộ dân dùng nước dẫn đến hàng tháng người dân phải đóng tiền nước cao [1] . Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND huyện Đức Thọ kiểm tra và giao các đơn vị tổ chức thực hiện như sau: UBND huyện Đức Thọ, UBND xã Thanh Bình Thịnh rà soát đánh giá hiện trạng mạng lưới tuyến ống cấp nước từ đó cân đối, bố trí nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo công trình nhằm giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch; Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh và UBND xã Thanh Bình Thịnh thống nhất phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ đến tận hộ gia đình đảm bảo chất lượng và giá nước theo đúng quy định hiện hành.


[1] Khu vực Thái Yên trung bình mỗi tháng sử dụng hết 19.000m3 - 23.000 m3 nước, người dân phải thanh toán giá nước là 11.000 đồng/m3 ; Khu vực Đức Thịnh trung bình mỗi tháng sử dụng hết 13.000 m3 - 15.000 m3 nước, người dân phải thanh toán giá nước là 8.000 - 10.000 đồng/m3 . Trong khi đối với khu vực nông thôn mức giá mức tối đa của hộ dân sử dụng trên 30 m3 / tháng là 8.250 đồng/m3 .

ĐN

    Ý kiến bạn đọc