Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:34 26/09/2023

Câu hỏi 8. Hiện nay hồ sơ quản lý rừng tự nhiên lớn hơn nhiều so với thực tế ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển rừng và triển khai các công trình, dự án. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát quy hoạch 3 loại rừng và hồ sơ quản lý (Cử tri huyện Hương Khê).

Trả lời:

Theo kết quả công bố hiện trạng rừng tỉnh năm 2022 (tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh), toàn tỉnh có 217.327 ha rừng tự nhiên (Đặc dụng 74.486 ha, Phòng hộ 83.916 ha, Sản xuất 59.925 ha), trong đó huyện Hương Khê có 68.422 ha. Cử tri huyện Hương Khê phản ảnh hiện trạng rừng tự nhiên giữa hồ sơ và thực tế hiện trường có sự sai khác là có cơ sở, bởi các nguyên nhân chủ yếu:

- Hà Tĩnh là tỉnh thực hiện dự án thí điểm Kiểm kê rừng năm 2012, trên cơ sở giải đoán hiện trạng rừng bằng ảnh vệ tinh, sai số cho phép 25% (Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12 /2012 của  Bộ Nông nghiệp).

- Từ năm 2012 đến nay, các địa phương, đơn vị chủ rừng sử dụng kết quả Kiểm kê rừng nói trên làm số liệu đầu vào để cập nhật diễn biến rừng (Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 về phê duyệt kết quả điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Hà Tĩnh, Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong khi số liệu đầu vào (kiểm kê) còn có độ sai số. Bên cạnh đó, việc cập nhật diễn biến rừng hàng năm của một số chủ rừng nhất là cấp huyện (về tăng, giảm diện tích rừng) còn chưa kịp thời, phù hợp theo thực tế.

Để đảm bảo hiện trạng rừng tự nhiên trên hồ sơ quản lý từng bước phù hợp với thực địa, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hương Khê chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, chủ rừng trên địa bàn thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tập trung chỉ đạo soát xét những diện tích rừng trên địa bàn có biến động và có hồ sơ pháp lý lưu trữ (như hồ sơ trồng rừng, hồ sơ cháy rừng, hồ sơ xử lý vi phạm phá rừng,…) mà chưa được cập nhật để báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và thực hiện cập nhật diễn biến rừng theo đúng quy định; đối với những diện tích rừng có biến động (nếu có) không có hồ sơ pháp lý đề nghị UBND huyện Hương Khê kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để rừng có biến động mà không phát hiện, cập nhật, báo cáo kịp thời. Hàng năm, UBND cấp huyện, chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả công bố hiện trạng rừng trên địa bàn.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai xây dựng Đề án Kiểm kê rừng toàn quốc (dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2024). Khi Đề án Kiểm kê được Chính phủ phê duyệt, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, chủ rừng thực hiện Kiểm kê rừng đảm bảo sát, đúng với thực tế hiện trường.

ĐN

    Ý kiến bạn đọc