Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
09:12 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

Trong những năm qua, huyện Thạch Hà đã tranh thủ nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng cơ sở vật chất của các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm đồng bộ hạ tầng cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông, phát triển sản xuất, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù đã tập trung huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, nhưng với địa bàn rộng và địa hình đa dạng nên việc đồng bộ cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. UBND tỉnh giao UBND huyện Thạch Hà làm việc với các cơ quan chức năng để đề xuất cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư; khi có kết quả, UBND huyện Thạch Hà trả lời cho cử tri theo quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc