Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri huyện Thạch Hà).
EmailPrintAa
09:11 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thực hiện di dời thuộc Dự án bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên; đồng thời khảo sát và sớm có phương án hỗ trợ cho 50 hộ đất trồng lúa và đất lâm nghiệp với diện tích 60 ha bị ngập úng do ảnh hưởng của Dự án này

- Hiện nay, nguồn kinh phí còn thiếu của Dự án bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên (giai đoạn 2) đã được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Đến nay, đã giải ngân và chi trả tiền cho 54/56 hộ dân với số tiền 20,9 tỷ đồng. Hiện còn 02 hộ đang

trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, UBND huyện Thạch Hà đang chỉ đạo các phòng, ngành hoàn thiện thủ tục giải ngân nguồn vốn, chi trả kinh phí cho 02 hộ dân còn lại

- Về việc khảo sát và sớm có phương án hỗ trợ cho hơn 60ha diện tích đất bị ngập úng do ảnh hưởng việc nâng cao trình hồ Bộc Nguyên: Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 5448/UBND-XD 1 giao UBND huyện Thạch Hà rà soát kết quả thực hiện Thông báo số 184/TB-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh, xác định cụ thể số dân đã được cấp đất, giao khoán rừng, nguồn gốc đất, rừng và tài sản trên đất trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước Bộc Nguyên thuộc phạm vi quản lý của địa phương; yêu cầu phân định rõ nguồn gốc đất được cấp và giao khoán, diện tích do tổ chức, cá nhân tự ý lấn chiếm, đề xuất phương án xử lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và báo cáo tại Văn bản số 1905/UBND ngày 04/9/2020.

Khi có kết quả giải quyết, UBND tỉnh giao UBND huyện Thạch Hà trả lời cử tri theo quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc