Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri huyện Hương Sơn)
EmailPrintAa
09:21 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công việc thành lập 04 xã mới trên cơ sở sáp nhập 11 xã cũ. Đến nay, bộ máy hoạt động của các xã mới cơ bản ổn định; quá trình sáp nhập không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thời gian qua, huyện Hương Sơn đã quan tâm, đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình trường học của các xã sáp nhập như: Cải tạo, nâng cấp các trường học: Tiểu học Tân Mỹ Hà, THCS Lê Bình, THCS Lê Bình, Tiểu học Sơn Diệm.... Tuy nhiên, do ngân sách huyện hạn hẹp nên các hạng mục hạ tầng khác chưa bố trí để đầu tư xây dựng được; những năm tiếp theo huyện sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, nguồn vốn cùng với nội lực của các xã để củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng đảm bảo nhu cầu làm việc của cán bộ và đáp ứng yêu cầu đời sống của Nhân dân.

BBT

    Ý kiến bạn đọc