Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Kỳ Anh).
EmailPrintAa
17:06 06/06/2013

Câu hỏi: 

Đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý KKT Vũng Áng với huyện Kỳ Anh để tạo thuận lợi trong công tác quản lý trên địa bàn 

 

Trả lời:

 

KKT Vũng Áng được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 và Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý địa bàn với tổng diện tích 22.781 ha, bao gồm 09 xã nằm ở phía Nam huyện Kỳ Anh (Gồm các xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Ninh và Kỳ Hà).

- Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý KKT Vũng Áng là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Vũng Áng và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định pháp luật hiện hành.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Được UBND tỉnh giao quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Kiểm tra, giám sát, thanh tra và phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; cấp, điều chỉnh, quản lý và thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ có liên quan trong KKT Vũng Áng và các khu công nghiệp; quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài nguyên - môi trường trong KKT Vũng Áng và các khu công nghiệp; quản lý một số lĩnh vực khác và thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và các Bộ, ngành ủy quyền theo từng thời kỳ và theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã có Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Vũng Áng với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã có KKT, Khu công nghiệp trong quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển KKT Vũng Áng và các Khu công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh”. Điều 25 của Quy chế này đã chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện, thị xã (có Khu công nghiệp, KKT) trong việc phối hợp với KKT Vũng Áng xử lý các vấn đề phát sinh. Trong thời gian qua với sự phối hợp tốt của UBND huyện và UBND các xã, công tác bồi thường - GPMB cơ bản đáp ứng được yêu cầu, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhưng việc quản lý Quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch vẫn còn hạn chế, tình trạng xây dựng công trình cơi nới và lấn chiếm đất công vẫn chưa được kiểm soát, việc này thuộc về trách nhiệm của UBND huyện và UBND các xã. Mặc dầu việc cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong KKT đã được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 - Điều 4 của Thông tư số 19 /2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng “Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và KKT” (nay là Khoản 2 và Khoản 3 - Điều 14 của Nghị định số 64 /2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng), nhưng UBND huyện và UBND các xã chưa quán triệt và thực hiện triệt để. 


    Ý kiến bạn đọc