Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI.(Cử tri huyện Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh).
EmailPrintAa
09:22 14/11/2013

Câu hỏi:

4. Hà Tĩnh đang triển khai các chương trình, dự án đầu tư lớn, đã và đang thu hút một số lượng lớn lao động cả trong và ngoài nước tham gia. Đề nghị tỉnh chủ động có phương án tổ chức quản lý chặt chẽ lực lượng lao động này để đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn huyện Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh

 

Trả lời:

Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường vai trò quản lý nhà nước về lao động của các cơ quan chức năng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội; nhất là đối với tỉnh ta đang triển khai các công trình, dự án trọng điểm, phục vụ CNH-HĐH. Hiện trên địa bàn tỉnh thu hút một số lượng lớn lao động, riêng KKT Vũng Áng có khoảng 15.000 lao động làm việc tại các nhà thầu, trong đó có trên 1.500 lao động người nước ngoài.

Thời gian qua, UBND tỉnh giao các ngành liên quan thường xuyên phối hợp, tăng cường các giải pháp quản lý về lao động; phân cấp một số nội dung về quản lý lao động cho KKT Vũng Áng; tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng lao động trên địa bàn, đồng thời áp dụng các biện pháp nhắc nhở, xử phạt hành chính; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong quản lý lực lượng lao động này do ý thức chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế, các chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe; mặt khác, lực lượng cán bộ thanh tra, kiểm tra còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, số lao động này thường xuyên biến động, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, các doanh nghiệp, nhà thầu thường xuyên tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài không khai báo đầy đủ và đăng ký với cơ quan chức năng nên rất khó kiểm soát.

Để thực hiện tốt công tác quản lý lực lượng lao động thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt tại KKT Vũng Áng; đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật về lao động, các quy định về tạm trú, tạm vắng cho người lao động, người sử dụng lao động. Bố trí, lồng ghép các nguồn kinh phí để làm tốt công tác này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động; đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

- Ngoài biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, cần có chế tài xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với các doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện pháp luật lao động; trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vi phạm sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục duy trì quan hệ lao động với người nước ngoài trái pháp luật.

- Đẩy mạnh quy hoạch và tập trung hoàn thiện, thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân; vì hiện nay đa số người lao động ngoại tỉnh và lao động người ngoài đến làm việc tại Hà Tĩnh chủ yếu tự lo chỗ ở, lực lượng này thường thuê nhà trọ trong các khu dân cư, dẫn đến tình trạng khó kiểm soát của chính quyền các cấp.

- Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.


    Ý kiến bạn đọc