Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh làm việc với ngành LĐ-TB&XH
EmailPrintAa
07:54 23/01/2024

Chiều 22/1/2024, Đoàn giám sát số 10 của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã có buổi giám sát chuyên đề tại Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc chủ trì buổi giám sát
Chủ trì điều hành buổi giám sát

Cùng dự có Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ. Các Ban HĐND tỉnh và và đại diện lãnh đạo, các sở, ngành liên quan.

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tiến độ đề ra. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh hợp lý, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Sở đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trực thuộc, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập từ 8 đơn vị còn 7 đơn vị. Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2023, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 10 công chức, viên chức theo quy định. Sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định. Hiện nay, các đơn vị đã và đang hoạt động ổn định, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với Sở LĐ-TB&XH một số nội dung để làm rõ hơn việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Bên cạnh kết quả đạt được, khả năng thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH còn hạn chế; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao còn thiếu nên việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn...

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn giám sát quan tâm

Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh lộ trình cắt giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 19-NQ/TW; bố trí biên chế và cho phép tuyển dụng đủ số biên chế được giao để vừa sắp xếp, bố trí phù hợp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xem xét ban hành giá dịch vụ công trong đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp để UBND tỉnh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo gắn với cấp ngân sách cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia tiếp thu các kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở LĐ-TB&XH; thực hiện tốt lộ trình giảm chi ngân sách Nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu tốt với tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Sở LĐ-TB&XH. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp và phản ánh kịp thời lên các diễn đàn. Các đề xuất thuộc thầm quyền tỉnh, đoàn sẽ có kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc