Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
EmailPrintAa
15:23 29/06/2024

Sau 27,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, quyết định và hoàn thành 49 nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáng nay, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tiến hành Phiên bế mạc.

Cổng thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh" trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

- Kính thưa đồng bào và cử tri cả nước,

Sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ,  trách nhiệm cao theo đúng quy định của pháp luật và nội quy Kỳ họp, đến hôm nay, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ  nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Thay mặt  Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, các vị khách quý đã đến dự phiên bế mạc. Xin cảm ơn  đồng bào và cử tri cả nước đang theo dõi phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình  Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV

Kính thưa Quốc hội,

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một Kỳ họp, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri và Nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi. Theo chương trình, nội dung của Kỳ họp, c ông tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn  bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền và đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các cơ của Quốc hội, các quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị nội dung trình Quốc hội; công tác phối hợp được thực hiện kịp thời và hiệu quả hơn. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trọng tâm; có nhiều ý kiến phát biểu trí tuệ, sâu sắc, trên tinh thần xây dựng; phản ánh khách quan, toàn diện thực tế đời sống xã hội tại nghị trường. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đầy đủ diễn biến cả trước, trong và sau mỗi ngày họp; công tác phục vụ bảo đảm chu đáo, tuyệt đối an toàn; tiếp tục khẳng định nỗ lực, quyết tâm của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ với nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đất nước.

ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Tại Kỳ họp này đã có 936 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu và đã có 750 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 708 lượt đại biểu phát biểu thảo luận, 42 lượt đại biểu tranh luận trong phiên thảo luận tại Hội trường; có 2.119 lượt đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận Tổ. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân của 63 tỉnh, thành phố dự thính một số phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Quốc hội đã dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn 3 vị Bộ trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về 4 lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường - Công thương - Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Kiểm toán nhà nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn. Quốc hội đã cho ý kiến về nội dung để ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật gồm: Luật Lưu trữ; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 và Nghị quyết chung của Kỳ họp. Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật; xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Để bảo đảm yêu cầu “pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả”, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung chỉ đạo, quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các các luật, nghị quyết vừa được Kỳ họp thứ 7 thông qua để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và toàn thể Nhân dân; đáp ứng với sự mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, đề nghị các cơ quan hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, chủ động, khẩn trương chuẩn bị các nội dung sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 tới đây.

Kính thưa Quốc hội,

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng từng nội dung của Kỳ họp; nhờ vậy, mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, nội dung Kỳ họp, trong đó có những vấn đề gấp, khó, phức tạp nhưng vẫn bảo đảm thông suốt, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với hoạt động của Quốc hội. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đưa tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan diễn biến Kỳ họp; cảm ơn các Bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương đã chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc tổ chức tiếp và hướng dẫn công dân và phục vụ chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Kỳ họp.

Kính thưa Quốc hội,

Dự báo trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2026; với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Đảng; sự chủ động, đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có: đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư; đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương.

Về phía Quốc hội có: đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các Phó Chủ tịch Quốc hội: đồng chí Nguyễn Khắc Định; đồng chí Nguyễn Đức Hải, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, đồng chí Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các vị Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn, các vị ĐBQH thuộc 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang Đức (Lược ghi)

    Ý kiến bạn đọc