ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục góp ý hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi
EmailPrintAa
12:57 15/01/2024

Sáng ngày 15/01, trong chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khoá XV thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Bày tỏ đồng tình cao các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, giải trình và điều chỉnh trong dự thảo Luật lần này, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh - Trần Đình Gia đề xuất bổ sung về đăng tải thông báo thu hồi đất; xử lý trường hợp chưa thực hiện hoặc hư hỏng, thất lạc hồ sơ đăng ký ruộng đất; bổ sung chủ thể thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; thống nhất thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai…

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

V trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Điều 87 , Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý t ại điểm b, khoản 2, đề nghị bổ sung cụm từ “ hoặc cấp tỉnh ”, thành “…Trường hợp không liên lạc được và không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của Trung ương hoặc cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp…”, để tránh phiền hà, phát sinh thủ tục hành chính, đảm bảo tính khả thi; đồng thời các cơ quan báo, đài Trung ương không thể dành đủ thời gian và dung lượng để đăng tin.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh - Trần Đình Gia phát biểu

Đồng thời đề nghị bỏ quy định tại khoản 5 về nội dung “ Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành quyết định thu hồi đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày… ”  vì không có tính khả thi do giao thời điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản do UBND tỉnh quy định (thay đổi đơn giá bồi thường giữa đơn giá sau so với đơn giá trước); đồng thời các quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g của khoản này đề nghị gộp vào quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 87.

V cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 137 , đại biểu Trần Đình Gia đề xuất tại điểm e, khoản 1 bổ sung quy định chi tiết “ trường hợp địa phương cấp xã chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng bị hư hỏng, thất lạc hồ sơ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất thì giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí xác định phù hợp tình hình thực tế tại địa phương ”, vì nội dung này tỉnh Hà Tĩnh đã xin ý kiến và được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quy định cụ thể để thực hiện theo các quy định Luật Đất đai 2013 và rất hiệu quả trong thực tiễn; qua đó đảm bảo sự công bằng, nhất quán chính sách nên đề nghị bổ sung quy định trên.

Chủ toạ điều hành phiên thảo luận

Góp ý v ề s ử dụng đất để chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn tại k hoản 3 , Điều 198 , Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị bổ sung chủ thể thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn là “ các cơ quan nhà nước . Vì mục tiêu chỉnh trang đô thị là để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, khu dân cư bị ô nhiễm môi trường, có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân; hoặc để di dời các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc trường hợp phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quy định hoặc để bố trí tái định cư; khu dân cư bị xuống cấp nghiêm trọng về hạ tầng và không phù hợp với quy hoạch. Trong khi đó, có thể những khu vực này lại không nằm tại các vị trí thuận lợi để thu hút đầu tư. Do đó, việc bổ sung chủ thể thực hiện “các cơ quan nhà nước” là cần thiết để đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội cho người dân.

Toàn cảnh phiên thảo luận

Điều 242 về t iếp nhận và xử lý vi phạm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức làm công tác địa chính cấp xã , tại khoản 2 có quy định “Trong thời hạn không quá 30 ngày , kể từ ngày nhận được kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người có kiến nghị biết”. Tuy nhiên, theo Điều 28 Luật Tiếp công dân năm 2013 thì “Trong thời hạn 10 ngày làm việc , kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh”. Do đó, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị xem xét đảm bảo thống nhất thời hạn giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người kiến nghị biết.

Đình Trọng - Quang Đức

    Ý kiến bạn đọc