ĐBQH Trần Đình Gia: Quy định chặt chẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về khai thác, sử dụng tài nguyên nước
EmailPrintAa
07:23 28/08/2023

Tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV, chiều 28/8/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia góp ý một số nội dung về hành lang bảo vệ nguồn nước, dòng chảy tối thiểu, quy định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, cấp phép khai thác tài nguyên nước…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đ iều hành phiên thảo luận

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 5; ngay sau kỳ họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; tham khảo và học tập kinh nghiệm của các chuyên gia; tổ chức hội thảo  lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau, các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Trong đó, các đại biểu tập trung làm rõ về các nội dung như phạm vi điều chỉnh của Luật; nguyên tắc quản lý tài nguyên nước; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; các hành vi bị nghiêm cấm; chiến lược, quy hoạch về tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước và khai thác, sử dụng tài nguyên nước; khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; tổ chức lưu vực sông; công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tổ chức lưu vực sông;…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia góp ý quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, qua đó đề nghị xem xét bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân trong trường hợp không vi phạm các điều cấm được nêu trong dự thảo luật.

Góp ý về dòng chảy tối thiểu quy định tại Điều 24, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định đối với các dự án, công trình hồ đập được sửa chữa, nâng cấp, xây mới; còn đối với các hồ đập đang khai thác sử dụng không có công trình để xả dòng chảy, khi công trình được nâng cấp sửa chữa cần bổ sung công trình để đảm bảo dòng chảy tối thiểu.

Về quy định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa tại Điều 39, khoản 7, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị cân nhắc quy định giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa bậc thang trên sông suối. Bởi thực tế điều kiện, nhân lực, nguồn lực quản lý về tài nguyên nước tại địa phương hiện nay còn thiếu và yếu chưa đảm bảo để thực hiện nội dung này.

Quang cảnh Hội nghị

Về đăng ký cấp phép khai thác tài nguyên nước tại Điều 53, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề nghị không quy định cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước đối với các hồ chứa thủy lợi trong trường hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, nhằm  hạn chế lãng phí ngân sách nhà nước trong việc thực hiện cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ thời điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân liên quan khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trong đó nêu rõ thời điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong giai đoạn lập dự án đầu tư hay trong giai đoạn cấp phép. Đồng thời đề xuất đối với các dự án có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước nêu tại điều 54 đối với việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước lồng ghép trong việc tham vấn đánh giá tác động môi trường nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian tổ chức thực hiện…

Quang Đức

    Ý kiến bạn đọc