Sớm hướng dẫn HĐND các cấp về ban hành nghị quyết không chứa quy phạm pháp luật
EmailPrintAa
15:41 26/03/2024

Ngày 25/3 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tp. Hà Nội chủ trì Hội nghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tp. Hà Nội chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn Hà Tĩnh tham dự Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những kết quả hoạt động hiệu quả của HĐND các cấp, đồng thời nêu bật những khó khăn, bất cập, cần tiếp tục được quan tâm và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần bày tỏ thống nhất với nhiều nội dung đại biểu đã phát biểu và cảm ơn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. Những nội dung trong các văn bản này giúp HĐND các cấp thực hiện thuận lợi, nhưng hoạt động thực tế còn một số bất cập, do vậy, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất một số nội dung liên quan đến cơ chế, nội dung hoạt động của HĐND các cấp.

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đã đề nghị làm rõ và quy định cụ thể việc phân cấp giữa các cấp chính quyền địa phương, bởi quy định việc phân cấp cho chính quyền địa phương trên thực tế việc phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Trong đó chủ yếu tập trung vào việc phân cấp, phân quyền chính quyền trung ương và cấp tỉnh, chưa quy định rõ ràng, rành mạch phạm vi phân quyền, phân cấp giữa các cấp chính quyền địa phương dẫn đến quá trình thực hiện có một số bất cập.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Thị Nhuần đề nghị cần sớm có quy định hướng dẫn về việc xây dựng nghị quyết không chứa quy phạm để giải quyết một số tình huống cụ thể. Bởi theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật giao.

Trong một số trường hợp nhất định, một số địa phương đơn vị cấp huyện và cấp xã sẽ ban hành nghị quyết hỗ trợ một số mô hình cụ thể lại liên quan đến bộ thủ tục hành chính, nhưng bộ thủ tục hành chính chỉ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các ban HĐND tỉnh bên lề Hội nghị

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Nhuần đề nghị cần làm rõ vai trò, vị trí của các ban Hội đồng nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan. Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rất rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của các ban Hội đồng nhân dân nhưng thực tế hầu hết các đơn vị đều bố trí trưởng ban và phó trưởng ban hoạt động chuyên trách, như vậy tương ứng là hai lãnh đạo.

Tuy nhiên, các Ban hội đồng chưa được điều chỉnh trong một số văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các quy định liên quan đến địa vị pháp lý và địa vị chính trị và điều kiện hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân. Do vậy điều kiện để các Ban Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị

Cùng với đó, đại biểu Nguyễn Thị Nhuần cho rằng cần sớm có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của bộ máy tham mưu giúp việc cho Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã. Xem xét tăng đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong nhiệm kỳ tới là cán bộ thuộc công chức văn phòng Đoàn đại biểu quốc Hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, như vậy không làm tăng thêm biên chế.

Quang Đức

    Ý kiến bạn đọc