Thẩm tra trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình Kỳ họp thứ 19
EmailPrintAa
15:52 04/05/2024

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế và ngân sách trình Kỳ họp thứ 19. Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, các căn cứ pháp lý liên quan, có tính cần thiết, có ý nghĩa quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; được cơ quan soạn thảo xây dựng, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo, có ý kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo; cơ quan soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ, chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, có 04 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, Ban nhất trí như dự thảo đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, gồm: (1). Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; (2). Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hương Khê; (3). Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2024; (4). Điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Bên cạnh đó, có 05 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, Ban đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Cụ thể:

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Đề nghị soát xét lại tên các khu, cụm công nghiệp tại Bảng giá đất sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp với phương án phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại phụ lục số XI, XII kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Trên cơ sở quy định của Trung ương và thực tiễn địa phương, đề nghị rà soát kỹ, tránh bỏ sót, trùng lặp nội dung danh mục.

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phân cấp nhiệm vụ “thẩm định kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng” cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị quyết.

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Đề nghị điều chỉnh dự thảo Nghị quyết như sau: Sửa đổi Điều 1 thành: “Thống nhất việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các loại đất áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bằng 1 (K=1)”. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 thành: “Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.

Về việc quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024:

- Việc quyết định chủ trương đầu tư: Ban thống nhất với ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án. Đồng thời đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

Về nguồn vốn bố trí cho các dự án sử dụng ngân sách tỉnh, nằm trong tổng thể dự toán hàng năm; việc bố trí nguồn vốn cho các dự án này sẽ ảnh hưởng đến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi. Vì vậy, trong quá trình điều hành ngân dự toán ngân sách hàng năm cần tiết kiệm chi thường xuyên để có thêm nguồn vốn bố trí cho đầu tư.

Đối với quy mô Dự án Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách, cũng như quy hoạch tổng mặt bằng ngoài nhà đa chức năng, còn một số hạng mục như sân bóng đề nghị huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng.

Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở doanh trại Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Điều kiện khí hậu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khắc nghiệt, sương muối nhiều vì vậy cần nghiên cứu phương án vật liệu phù hợp nhằm kéo dài tuổi thọ của công trình.

- Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025: Cùng với việc quyết định chủ trương đầu tư thì việc bổ sung danh mục, hạn mức kế hoạch vốn 02 dự án (Dự án Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở doanh trại Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Đức Thọ) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết để đảm bảo công tác triển khai thực hiện. Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc bổ sung danh mục, mức vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh là phù hợp và đúng quy định hiện hành.

- Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024: Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã có được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh, nay do nhu cầu sử dụng, khả năng triển khai thực hiện vốn năm 2024 của Dự án nên việc UBND tỉnh đề xuất bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 là cần thiết./.

Lê Trang - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc