Nhu cầu giống cho sản xuất nông, lâm nghiệp hiện nay chưa đáp ứng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư sản xuất giống; sản phẩm nông nghiệp làm ra bị tư thương ép giá, trong lúc giá các loại giống và vật tư tăng cao, biến động thường xuyên; hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều trên thị trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý

Trên cơ sở những chỉ tiêu đã được xác định trong Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đề nghị UBND tỉnh thông báo cụ thể tỷ lệ phân bổ ngân sách các cấp cho địa phương trong từng năm để các xã biết và chủ động trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Quan tâm hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vì ít có điều kiện tiếp cận với nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp. Đồng thời xem xét, bổ sung cơ chế chính sách cho các địa phương được sử dụng thêm nguồn thu từ quỹ đất để có thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân còn băn khoăn lo lắng trước sự tăng đột biến giá cả của các mặt hàng, như: xăng dầu, điện sinh hoạt, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc trừ sâu; dịch bệnh gia súc, gia cầm một số nơi vẫn chưa được khống chế, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, môi trường và rác thải làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị phải chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát (cử tri Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê).

. Đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm đảm bảo khả thi, đồng thời quan tâm quản lý chất lượng dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ giá, tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, hướng dẫn nhân dân kiến thức phòng chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm, cây lương thực, thực phẩm; quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn, chất lượng các loại thuốc trừ sâu và các ki ốt hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Công tác quản lý rừng hiện tại còn nhiều bất cập, nhất là rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ đang bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng, gây ra hậu quả nặng nề về lũ quét, lũ ống…ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân; công tác phòng chống cháy rừng hiệu quả chưa cao, một số địa phương còn để xẩy ra cháy rừng thường xuyên gây thiệt hại lớn

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát để xem xét và kiên quyết thu hồi một số diện tích đất rừng đã giao cho các chủ rừng là các doanh nghiệp nhưng quản lý và sử dụng không hiệu quả, như: công ty Hợp tác kinh tế quân khu 4, các khu bảo tồn thiên nhiên và Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn,… để giao cho các xã trong vùng quản lý, tạo quỹ đất cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế trang trại.

Đức Thọ đang được Nhà nước đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm, như: hệ thống kênh mương thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; hiện đại hoá đê La Giang; công trình sống chung với lũ của các xã ngoài đê,… đề nghị trong quá trình thi công các công trình cần tăng cường sự phối hợp giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công, Ban quản lý dự án của tỉnh, huyện và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, ban giám sát cộng động các địa phương sở tại để công trình đảm bảo chất lượng và nhất là tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp. Tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp một số hồ đập, công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở từng địa bàn để thiết thực phục vụ sản xuất nông nghiệp

Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt, nhất là quản lý tài nguyên, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập, chưa kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân làm sai; một số dự án triển khai chậm, hoặc không triển khai trong nhiều năm nhưng chưa có giải pháp xử lý kịp thời; một số chủ đầu tư và nhà thầu không tuân thủ các quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh môi trường, thiếu hợp tác với địa phương trong khắc phục và hoàn trả các tuyến đường dân sinh phục vụ thi công công trình,… những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân. Đề nghị kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời.

. Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực vùng nông thôn sắp tới cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét ưu tiên nguồn lực đầu tư nhiều hơn cho cải tạo ruộng đồng (nhất là vùng bị xói lở và lũ lụt); có chính sách hỗ trợ cho nông dân mua các công cụ sản xuất, như: máy làm đất, máy thu hoạch...; cung cấp nước sạch; kiên có hoá kênh mương thuỷ lợi nội đồng; duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn và đầu tư xây dựng cầu qua các sông, suối tạo điều kiện và an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ

(Cử tri Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê). Đề nghị tỉnh xem xét cần tiếp tục hỗ trợ đầu tư kích cầu để cùng nhân dân phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hoá đường làng ngõ xóm, cứng hoá kênh mương, nhà văn hoá khu dân cư, các thiết chế văn hoá,…

Cử tri huyện Thạch Hà đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và tạo điều kiện giúp huyện lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết thị trấn Cày; đồng ý chủ trương xây dựng lại trụ sở cơ quan chính quyền, đoàn thể, lập dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở UBND huyện để thực hiện đầu tư vào thời gian thích hợp; có chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phù Việt, Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà; cho Thạch Hà được hưởng một số chính sách đặc thù, như chủ trương vay Bộ Tài chính và các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện, áp dụng chính sách BT, BOT với một số tuyến đường và khu dân cư mới quy hoạch, thực hiện đổi đất lấy hạ tầng.

Cử tri huyện Nghi Xuân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có trách nhiệm liên quan có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đã đầu tư trên địa bàn huyện Nghi Xuân: Dự án Nuôi trồng thuỷ sản từ Xuân Phổ đến xã Xuân hội; dự án cảng cá Xuân Hội; Dự án kênh mương thuỷ lợi sau hồ Xuân Hoa; nâng cấp hồ Cồn tranh tại xã Cổ Đạm; dự án Âu tránh bão cho tàu thuyền 15 ha tại xã Xuân Hội; dự án xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp Gia lách, dự án: "Khu Du lịch văn hoá Nguyễn Du - Tiên Điền".

Cử tri Nghi Xuân đề nghị UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, chỉ đạo và hỗ trợ ngân sách để Nghi Xuân có điều kiện triển khai một số quy hoạch: Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện; quy hoạch giao thông toàn huyện; quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi xuân và vùng phụ cận; điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn Xuân An; quy hoạch chi tiết 1/500 điểm giao nối với quốc lộ 1A phía nam cầu Bến Thuỷ 1; điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết khu du lịch Xuân Thành gắn với sân Golf Xuân Thành và vùng phụ cận; quy hoạch chi tiết khu vực nuôi tôm trên cát (tôm he chân trắng) vùng Hải - Phổ - Đan 125ha; quy hoạch phát triển kinh tế và phòng chống bão lụt rào Mỹ Dương; quy hoạch đường giao thông ven chân núi Hồng Lĩnh (Xuân Viên - Xuân Thành - Cổ Đạm - Xuân Liên - Cương Gián); quy hoạch đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng qua thị trấn Xuân An (qua Truông) dài 3.000mét; quy hoạch dự án Đền ca trù Cổ Đạm; triển khai quy hoạch đền Chợ Củi xã Xuân Hồng; điều chỉnh quy hoạch và lập dự án mở rộng Khu di tích Nguyễn Công Trứ (Bộ VH-TT và DL đã đồng ý chủ trương); quy hoạch và đầu tư xây dựng Dự án hạ tầng khu du lịch sinh thái Xuân Thành để thu hút các nhà đầu tư.

Đầu tư phát triển công nghiệp phải gắn liền với việc phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề phụ trợ, quan tâm phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường.