Cử tri huyện Thạch Hà đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và tạo điều kiện giúp huyện lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết thị trấn Cày; đồng ý chủ trương xây dựng lại trụ sở cơ quan chính quyền, đoàn thể, lập dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở UBND huyện để thực hiện đầu tư vào thời gian thích hợp; có chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phù Việt, Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà; cho Thạch Hà được hưởng một số chính sách đặc thù, như chủ trương vay Bộ Tài chính và các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện, áp dụng chính sách BT, BOT với một số tuyến đường và khu dân cư mới quy hoạch, thực hiện đổi đất lấy hạ tầng.

Cử tri huyện Nghi Xuân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có trách nhiệm liên quan có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đã đầu tư trên địa bàn huyện Nghi Xuân: Dự án Nuôi trồng thuỷ sản từ Xuân Phổ đến xã Xuân hội; dự án cảng cá Xuân Hội; Dự án kênh mương thuỷ lợi sau hồ Xuân Hoa; nâng cấp hồ Cồn tranh tại xã Cổ Đạm; dự án Âu tránh bão cho tàu thuyền 15 ha tại xã Xuân Hội; dự án xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp Gia lách, dự án: "Khu Du lịch văn hoá Nguyễn Du - Tiên Điền".

Cử tri Nghi Xuân đề nghị UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, chỉ đạo và hỗ trợ ngân sách để Nghi Xuân có điều kiện triển khai một số quy hoạch: Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện; quy hoạch giao thông toàn huyện; quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi xuân và vùng phụ cận; điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn Xuân An; quy hoạch chi tiết 1/500 điểm giao nối với quốc lộ 1A phía nam cầu Bến Thuỷ 1; điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết khu du lịch Xuân Thành gắn với sân Golf Xuân Thành và vùng phụ cận; quy hoạch chi tiết khu vực nuôi tôm trên cát (tôm he chân trắng) vùng Hải - Phổ - Đan 125ha; quy hoạch phát triển kinh tế và phòng chống bão lụt rào Mỹ Dương; quy hoạch đường giao thông ven chân núi Hồng Lĩnh (Xuân Viên - Xuân Thành - Cổ Đạm - Xuân Liên - Cương Gián); quy hoạch đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng qua thị trấn Xuân An (qua Truông) dài 3.000mét; quy hoạch dự án Đền ca trù Cổ Đạm; triển khai quy hoạch đền Chợ Củi xã Xuân Hồng; điều chỉnh quy hoạch và lập dự án mở rộng Khu di tích Nguyễn Công Trứ (Bộ VH-TT và DL đã đồng ý chủ trương); quy hoạch và đầu tư xây dựng Dự án hạ tầng khu du lịch sinh thái Xuân Thành để thu hút các nhà đầu tư.

Đầu tư phát triển công nghiệp phải gắn liền với việc phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề phụ trợ, quan tâm phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường.