Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).
EmailPrintAa
17:03 06/06/2013

Câu hỏi: 

Những năm gần đây, đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực hành chính khá nhiều, tuy nhiên chính quyền cơ sở thiếu trách nhiệm trong phối hợp, cộng tác, cung cấp chứng cứ khi Tòa án giải quyết các vụ án hành chính. Đề nghị các cấp chính quyền có hướng dẫn chỉ đạo, đồng thời quan tâm phối hợp giải quyết 

 

Trả lời:

 

Giải quyết đơn thư khiếu nại hành chính là trách nhiệm chung của chính quyền các cấp, các ngành. Theo quy định của Luật, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tố cáo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

          Tòa án là cơ quan xét xử, các cấp chính quyền là đơn vị hỗ trợ; trong thời gian qua chưa thấy có phản ánh nào từ phía Tòa án về thiếu phối hợp, cộng tác, cung cấp chứng cứ của chính quyền các cấp. Nếu có phản ánh cụ thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật


    Ý kiến bạn đọc