Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
EmailPrintAa
17:54 09/07/2024

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 9/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Quang Linh trình bày báo cáo và giải trình một số nội dung liên quan đến tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo sở Kế hoạch – Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân scha HĐND tỉnh Lê trung Phước:  Cần đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế trong báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, đầu tư công 6 tháng đầu năm

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức hơn; xung đột quân sự tiếp tục leo thang tại một số quốc gia, khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của Trung ương; cùng với lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp nên 6 tháng đầu năm tỉnh ta vẫn đạt được một số kết quả tích cực.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 41.220 đồng, tương đương 1,8 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế ước đạt GRDP đạt 7,6%, xếp thứ 20 cả nước và thứ 2 Bắc Trung bộ , trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 10,7% , nông nghiệp tăng 2,64%, dịch vụ tăng 6,75% .Về cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp tăng 2,64%, Công nghiệp tăng 9,33%,; Xây dựng tăng 15,7%, ; Dịch vụ tăng 6,75%,

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm có thêm huyện Lộc Hà đạt chuẩn NTM, hoàn thành thẩm tra, đề xuất Trung ương công nhận huyện Kỳ Anh đạt chuẩn; 3 xã trình công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu ; Hương Khê, TX. Kỳ Anh, TX. Hồng Lĩnh tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM năm 2024. Kiểm tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND; có thêm 6 sản phẩm OCOP đăng ký mới, doanh thu các cơ sở OCOP 6 tháng đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; đến nay toàn tỉnh đã đánh giá phân hạng 343 sản phẩm OCOP, trong đó 239 sản phẩm còn hiệu lực .

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Trần Phong: đề nghị quan tâm thêm một số giải pháp để đáp ứng mục tiêu phát triển sản xuất công nghiệp; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nâng cao sức cạnh tranh của du lịch, thương mại, dịch vụ..

Hoạt động du lịch, dịch vụ có bước phục hồi tích cực, 6 tháng năm 2024 đạt 34.322 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; khách tham quan, đạt 3,4 triệu lượt, tăng 74% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch, lưu trú và ăn uống đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 13%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 9.490 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.941 tỷ đồng, bằng 49% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 16% so với cùng kỳ

Văn hóa, thể thao, du lịch được quan tâm; chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Có thêm các di tích, di sản văn hóa được công nhận cấp quốc gia. Thể thao thành tích cao đạt kết quả cao. Giáo dục giữ vững, củng cố kết quả, thành tích. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo kế hoạch. Chính sách lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Những tháng còn lại của năm 2024 và thời gian tới, tỉnh ta cũng đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai đồng bộ, quyết liệt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: Tập trung cao hơn nữa cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2024 và giai đoạn 2021-2025; Tập trung phục hồi sản xuất công nghiệp; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ tỉnh xây dựng NTM, tập trung nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch; 3. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách; sử dụng hiệu quả ngân sách, tín dụng ngân hàng hỗ trợ phục hồi kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; 4. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường; 5. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, tư pháp; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời đề nghị các sở, ngành quan tâm công tác phối hợp giữa các sở ngành, rà soát, thống nhất số liệu trong báo cáo; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp với địa phương để xử lý nợ thu hồi tạm ứng; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

Đối với các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết khác cơ bản các đại biểu cơ bản đồng tình, đồng thời đề nghị hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục theo đúng quy định để kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án của đơn vị. Qua đó, đề nghị sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thiện báo cáo trong đó cần đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan để có giải pháp thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Đối với các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cần lấy ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu về tờ trình, dự thảo Nghị quyết để phục vụ tốt cho Kỳ họp 20 HĐND tỉnh sắp tới.

Xuân Hoa - Lê Hà

    Ý kiến bạn đọc