Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhận được văn bản 3482 và văn bản 3493/LĐTBXH-VP ngày 31/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri một số tỉnh trong đó có cử tri Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

09:38 12/10/2015

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhận được văn bản số 2081/BXD-HĐXD ngày 14/9/2015 của Bộ xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri một số tỉnh trong đó có cử tri Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII

09:32 12/10/2015

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh nhận được văn bản 12753/BTC-TCNH ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Nguyễn Văn Phúc, đại biểu Quốc hội khóa XIII Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về ban hành Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá Quốc tế

09:25 12/10/2015

Thực hiện Văn bản số 374/ĐBQH ngày 03/9/2015 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc báo cáo kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề xuất các nội dung sau:

08:59 08/10/2015