Bộ Nông nghiệp và Phát  nông thôn nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII, theo công văn số 486/BDN,  Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ QH chuyển đến. Bộn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời  như sau:

10:24 16/04/2012

Bộ Nội vụ xin trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, theo công văn số 486/BDN của Ban Dân nguyên - Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ Nội trả lời như sau

10:18 16/04/2012

Theo Công văn số 486/BDN ngày 14/12/2011 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ QH đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời.

09:42 16/04/2012

Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Ban Dân nguyện của Quốc Hội chuyển tới Bộ Công Thương tại Văn bản số 486/BDN, các ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Công Thương có ý kiến trả lời.

09:36 16/04/2012

Sau khi nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII do Ban Dân nguyện của Quốc Hội chuyển đến. Bộ Quốc phòng trả lời như sau

09:30 16/04/2012

Muốn đổi mới chất lượng hoạt động của QH nên bắt đầu từ chính các ĐBQH. Nếu mỗi ĐBQH không có trình độ, không chịu học hỏi, nghiên cứu, không sống trong thực tiễn mà ở góc độ chung chung thì chất lượng hoạt động sẽ không cao. ĐBQH, CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM CÙ THỊ HẬU chia sẻ.

16:24 12/01/2012

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIII tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 và gặp mặt kỷ niệm Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh các khóa. Đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

08:23 05/01/2012

QH Khóa XIII mới đi qua hai Kỳ họp. Điểm tôi ấn tượng là các ĐBQH mới đã nhập cuộc khá nhanh với những hoạt động của QH. Nhiều ĐBQH mới không lúng túng, mà thuần thục như ĐBQH tái cử. Sự nhập cuộc nhanh một phần là do nhìn chung chất lượng đại biểu được nâng cao. Trong đợt bầu cử ĐBQH nhiệm kỳ Khóa XIII vừa qua, cử tri đã lựa chọn được nhiều ĐBQH có bằng cấp cao, có học hàm, học vị. Và yếu tố quan trọng nhất là xã hội ngày càng quan tâm các hoạt động của QH, nên ngay cả người tham gia ứng cử ĐBQH cũng đã có những hiểu biết nhất định về cơ quan dân cử

14:03 03/01/2012

Tuần làm việc thứ Tư, Kỳ họp thứ Hai, QH lần lượt thông qua 5 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015, Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 – 2015. Nhìn nhận về những Nghị quyết này, ĐBQH TRẦN DU LỊCH (TP HỒ CHÍ MINH) cho rằng, một trong những cái mới lần này là trong các giải pháp QH yêu cầu Chính phủ thực hiện trong Nghị quyết đều đưa ra những cách làm. Kế hoạch QH thông qua có cơ sở thực tiễn, có dự báo tình hình ở mức độ Chính phủ thực thi được và xuyên suốt được quan điểm: kiềm chế lạm phát ở mức 1 con số.

07:16 15/11/2011

Ngày 17/6/2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, tại kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật này được bố cục thành 3 Chương với 13 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Để cung cấp thông tin cho bạn đọc, Trang thông tin điện tử “ Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tuyên truyền Cục thuế Hà Tĩnh xin giới thiệu những nội dung cơ bản của luật dưới hình thức hỏi, đáp.

08:04 25/10/2011

Sáng nay, 13.7, UBTVQH đã xem xét đề nghị của Chính phủ về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011. Cơ bản tán thành với chủ trương này, tuy nhiên chính sách bao giờ cũng có 2 mặt. Đối với doanh nghiệp yếu không sản xuất được nữa, ngừng hoạt động thì không hy vọng bằng chính sách này mà doanh nghiệp có thể “sống” lại. Nhưng đối với những doanh nghiệp khó khăn cận kề, nếu không tiếp sức thì sẽ rơi vào tình trạng đình đốn, ngừng sản xuất. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chính sách này đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không bị biến dạng...

16:48 29/09/2011

Muốn đổi mới chất lượng hoạt động của QH nên bắt đầu từ chính các ĐBQH. Nếu mỗi ĐBQH không có trình độ, không chịu học hỏi, nghiên cứu, không sống trong thực tiễn mà ở góc độ chung chung thì chất lượng hoạt động sẽ không cao. ĐBQH, CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM CÙ THỊ HẬU chia sẻ.

18:17 28/04/2013

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIII tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 và gặp mặt kỷ niệm Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh các khóa. Đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

09:32 26/04/2013

QH Khóa XIII mới đi qua hai Kỳ họp. Điểm tôi ấn tượng là các ĐBQH mới đã nhập cuộc khá nhanh với những hoạt động của QH. Nhiều ĐBQH mới không lúng túng, mà thuần thục như ĐBQH tái cử. Sự nhập cuộc nhanh một phần là do nhìn chung chất lượng đại biểu được nâng cao. Trong đợt bầu cử ĐBQH nhiệm kỳ Khóa XIII vừa qua, cử tri đã lựa chọn được nhiều ĐBQH có bằng cấp cao, có học hàm, học vị. Và yếu tố quan trọng nhất là xã hội ngày càng quan tâm các hoạt động của QH, nên ngay cả người tham gia ứng cử ĐBQH cũng đã có những hiểu biết nhất định về cơ quan dân cử

15:02 25/04/2013

Tuần làm việc thứ Tư, Kỳ họp thứ Hai, QH lần lượt thông qua 5 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015, Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 – 2015. Nhìn nhận về những Nghị quyết này, ĐBQH TRẦN DU LỊCH (TP HỒ CHÍ MINH) cho rằng, một trong những cái mới lần này là trong các giải pháp QH yêu cầu Chính phủ thực hiện trong Nghị quyết đều đưa ra những cách làm. Kế hoạch QH thông qua có cơ sở thực tiễn, có dự báo tình hình ở mức độ Chính phủ thực thi được và xuyên suốt được quan điểm: kiềm chế lạm phát ở mức 1 con số.

10:07 29/03/2013

Ngày 17/6/2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, tại kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật này được bố cục thành 3 Chương với 13 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Để cung cấp thông tin cho bạn đọc, Trang thông tin điện tử “ Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tuyên truyền Cục thuế Hà Tĩnh xin giới thiệu những nội dung cơ bản của luật dưới hình thức hỏi, đáp.

10:57 20/03/2013

Sáng nay, 13.7, UBTVQH đã xem xét đề nghị của Chính phủ về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011. Cơ bản tán thành với chủ trương này, tuy nhiên chính sách bao giờ cũng có 2 mặt. Đối với doanh nghiệp yếu không sản xuất được nữa, ngừng hoạt động thì không hy vọng bằng chính sách này mà doanh nghiệp có thể “sống” lại. Nhưng đối với những doanh nghiệp khó khăn cận kề, nếu không tiếp sức thì sẽ rơi vào tình trạng đình đốn, ngừng sản xuất. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chính sách này đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không bị biến dạng...

16:22 24/01/2013