Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề về marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
EmailPrintAa
14:39 30/06/2023

Sáng 30/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh“Nghiên cứu giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh”.
Chủ nhiệm đề tài, TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu đề dẫn Hội thảo

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài Bùi Thị Quỳnh Thơ và Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn Hoài Sơn đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh, các chuyên gia cùng các thành viên đề tài.

Toàn cảnh hội thảo chuyên đề

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý đã chia sẻ những quan điểm lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho tỉnh Hà Tĩnh; đánh giá quá trình đầu tư và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hà Tĩnh; trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các số giải pháp nâng cao hiệu quả marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2030.

TS. Trần Thu Thủy, Trưởng khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo chuyên đề tại hội thảo

Tham gia thảo luận, các đại biểu trao đổi làm rõ các thuật ngữ liên quan, cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; kinh nghiệm marketing lãnh thổ; phân tích các công cụ marketing lãnh thổ; quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu; phân tích thực trạng thu hút vốn FDI tại Hà Tĩnh trong thời qua; nghiên cứu, phân tích, đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và thách thức marketing lãnh thổ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đó các đại biểu rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các quan điểm, mục tiêu và chiến lược marketing lãnh thổ cho tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, các đại biểu đề xuất những nhóm giải pháp về chính quyền địa phương, sản phẩm lãnh thổ, vị trí, giá cả lãnh thổ, thái độ công chúng, dân cư địa phương, xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại hội thảo

Kết thúc hội thảo, Chủ trì Hội thảo cảm ơn và tổng hợp, tiếp thu các ý kiến trao đổi, đây là cơ sở quan trọng để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài. Kết quả Đề tài sẽ cung cấp được cơ sở lý luận và thực tiễn về marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương; góp phần làm rõ lợi thế cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh về đề xuất các giải pháp, chiến lược, đồng thời là cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Tĩnh.

Hội thảo diễn ra trong 1,5 ngày với 03 chuyên đề về “Cơ sở lý luận và thực trạng marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Tĩnh”, “Vận dụng công cụ, phân tích các nhân tố và mô hình SWOT marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh”, “Thực trạng, bài học kinh nghiệm và giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho tỉnh Hà Tĩnh”.

Quang Đức - Thúy An

    Ý kiến bạn đọc