Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát và có giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp đối với các bậc học để đảm bảo công tác dạy và học trên địa bàn

17:21 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Về việc tranh chấp ranh giới 364 giữa hai huyện Thanh Chương - Hương Sơn đoạn qua xã Sơn Tiến, hiện nay, cử tri xã Sơn Tiến phải trực tiếp sang xã Thanh Lâm, Thanh Xuân huyện Thanh Chương để làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa phù hợp, gây khó khăn cho nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm thống nhất với tỉnh Nghệ An để đề nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh ranh giới 364 giữa hai huyện Hương Sơn - Thanh Chương.

17:20 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Việc thành lập và hoạt động của Hội Nông dân tại các phường không còn sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh

17:19 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Có quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của Đội quản lý Trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh, bổ sung biên chế hoặc cho phép Đội được ký hợp đồng lao động để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định

17:18 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, để các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được hợp đồng lao động (nếu thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao) để thuận lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ

17:17 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Thực hiện việc thăng hạng cho giáo viên các cấp học theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 28/2017/TT-BGD ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17:16 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Tổ chức thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên cho số công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện đang hưởng lương ngạch cán sự đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, nâng cao trình độ

17:15 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Sớm có văn bản thống nhất việc đặt tên Hội cấp huyện sau khi hợp nhất; hướng dẫn giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng có chủ trương của UBND tỉnh, nhất là các đối tượng hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014; Có chính sách tuyển dụng cán bộ thú y khu vực (khoảng 3 - 4 xã bố trí 01 cán bộ phụ trách) hoặc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chăn nuôi thú y cho cán bộ phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp ở các xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ

17:15 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Sớm thực hiện việc tiếp nhận hoặc tổ chức tuyển dụng đủ số lượng công chức, viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu tỉnh giao

17:14 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Có hướng dẫn cụ thể về chế độ thâm niên của Trưởng Công an xã ; việc bố trí Công an viên ở thôn và quy trình, thủ tục, hồ sơ, kinh phí thực hiện chi trả chế độ đối với Công an viên nghỉ việc (Công an viên thường trực ở xã và công viên bố trí ở các thôn) theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

17:13 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh cho biết cấp huyện và cấp xã có được bố trí thêm ngân sách để chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn tổ dân phố hay không, nếu được thì sớm có quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện

17:12 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh thì mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố còn thấp; không có chế độ đối với cán bộ chi đoàn, chi hội, công an viên, thôn đội trưởng ở các thôn, tổ dân phố gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh

17:11 02/07/2020

Câu hỏi 11. Đề nghị tỉnh chỉ đạo việc đơn giản hoá thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đối với việc lắp đặt, sửa chữa hệ thống nước máy

10:57 25/12/2018

Câu hỏi 10. Đề nghị tỉnh di dời một số khu tập thể đã xuống cấp, sử dụng sai mục đích, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong các mùa mưa bão như: Khu tập thể Cục Thống kê, khu tập thể sở Xây dựng… tại phường Tân Giang; khu tập thể Bảo tàng, khu tập thể Nhà hát nghệ thuật, khu tập thể Kho Bạc nhà nước tại phường Bắc Hà. Riêng đối với khu đất tập thể Bệnh viện Đa khoa tại phường Bắc Hà đã cơ bản giải phóng mặt bằng sạch, đề nghị sớm có chủ trương chuyển khu đất trên cho UBND thành phố quản lý, xây dựng phương án trình phê duyệt và thực hiện đầu tư theo đúng quy định

10:56 25/12/2018

Câu hỏi 9. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sở Nội vụ, huyện Cẩm Xuyên giải quyết dứt điểm đường địa giới hành chính giữa thôn Liên Quý (22 hộ dân), thôn Hội Tiến (3 hộ dân), xã Thạch Hội với xã Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên)

10:55 25/12/2018

Câu hỏi 8. Hiện nay một số dự án quy mô nhỏ, nội dung đơn giản nhưng quá nhiều thủ tục ảnh hưởng đến tiến độ của mỗi dự án và môi trường đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND và số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh, theo đó không phải xin ý kiến của sở Xây dựng trước khi phê duyệt và UBND thành phố phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư theo phân cấp của tỉnh

10:54 25/12/2018

Câu hỏi 7. Đề nghị tỉnh chỉ đạo di dời 2 nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn thị xã đã hết hạn thuê đất

10:53 25/12/2018

Câu hỏi 6. Thi công nạo vét cầu cảng ở Vũng Áng, cộng với sự biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân thôn Hải Phong, Hải Thanh (xã Kỳ Lợi). Đề nghị tỉnh quan tâm có chủ trương, chính sách để di dời

10:52 25/12/2018

Câu hỏi 5. Việc giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 1A đã 27 năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong, có 36 hộ (hiện nay mới phát sinh thêm 4 hộ) đang khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm

10:51 25/12/2018

Câu hỏi 4. Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, đề nghị tỉnh hướng dẫn cụ thể một số nội dung như: Thống nhất chung trong tỉnh việc sáp nhập các phòng, ban thuộc UBND huyện; có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thí điểm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

10:50 25/12/2018