Câu hỏi 3. Đề nghị tỉnh có hướng dẫn việc quản lý và sử dụng hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giao tự chủ hoặc tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên

10:49 25/12/2018

Câu hỏi 2. Đề nghị tỉnh trong giao biên chế cần xem xét điều kiện cụ thể của từng địa phương để có phương án tinh giản biên chế phù hợp với thực tiễn

10:48 25/12/2018

Câu hỏi 1. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện và kéo dài tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, sử dụng “cò” và “xã hội đen” trong đấu thầu đất đai, dự án, tác động đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý nghiêm

10:47 25/12/2018

Đề nghị tỉnh xem xét, kiến nghị lên Trung ương Đảng, Chính phủ để có chủ trương bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã (cử tri toàn tỉnh).

17:39 20/08/2012

Việc sáp nhập thôn, xóm là một chủ trương đúng, nhân dân đồng thuận; tuy vậy, hiện nay nguồn lực ở cơ sở còn hạn chế, công tác xã hội hóa một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cơ sở và công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Đề nghị tỉnh nghiên cứu một cách thận trọng hơn (cử tri các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà

17:38 20/08/2012