Quan tâm hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn tinh
EmailPrintAa
16:00 14/03/2024

Sáng 14/3/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Công Thương về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Cùng dự có đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Xuân Từ  báo cáo về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 21 CCN được thành lập, với tổng diện tích 542,11ha; trong đó có 10 CCN  do doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích quy hoạch là 291,47ha, đất công nghiệp có thể cho thuê là 206,10ha và 11 CCN do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư với tổng diện tích quy hoạch là 249,75 ha, đất công nghiệp có thể cho thuê là 167,70ha.

Về đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, có 19/21 CCN đã được đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư hạ tầng (theo dự án phê duyệt) khoảng 2.272,17 tỷ đồng, gồm: 10 CCN được giao cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng với 1.589,04 tỷ đồng và 09 CCN đầu tư từ ngân sách nhà nước với 683,13 tỷ đồng.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh Lê Trung Phước: Tiếp tục thực hiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN theo hình thức xã hội hóa

Về hoạt động của các dự án thứ cấp trong CCN, hiện nay có 19 cụm đã đi vào hoạt động, với 328 dự án/cơ sở sản xuất thứ cấp đăng ký, trong đó có 310 dự án triển khai với 253 dự án đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình gần 47,27%, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động…

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh  Đào Thị Anh Nga: Sở cần tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển, hoạt động CCN

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về hệ thống văn bản pháp luật chưa được quy định cụ thể, còn chồng chéo; Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tuy nhiên đến nay Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt nên chưa có căn cứ để tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện phương án phát triển CCN; tỷ lệ lấp đầy tại các CCN đạt thấp; việc thu hút đầu tư vào CCN còn khó khăn; tiến độ triển khai chậm so với quy định và cam kết của nhà đầu tư; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề còn phát triển tự phát, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Đề nghị rà soát, đánh giá những bất cập, nội dung phát sinh trong thực tế của các CCN, đề có giải pháp tháo gỡ, xử lý; đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào cụm công nghiệp nhằm duy trì phát triển được làng nghề truyền thống và bảo vệ được môi trường

Qua đó, Sở kiến nghị xem xét, bố trí ngân sách tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng  kỹ thuật CCN, nhất là hạ tầng xử lý chất thải của các CCN đang do nhà nước làm chủ đầu tư để đảm bảo yêu cầu quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai để đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư hạ tầng CCN; thường xuyên rà soát, đánh giá những bất cập, đề xuất điều chỉnh đối với các CCN chưa phù hợp…

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được về thu hút đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở Công Thương thống kê hiện trạng hạ tầng CCN để có kế hoạch đầu tư phù hợp thực tiễn và khả năng ngân sách; tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá các CCN; tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc như hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải,...nhằm kêu gọi, thu hút các Nhà đầu tư vào hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy tại các Cụm công nghiệp.trên địa bàn tỉnh…

Nguyễn Hoa - Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc