Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 14558/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh
EmailPrintAa
15:52 23/01/2024

Ngày 19/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 14558/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh tại Văn bản số 279/ĐĐBQH ngày 07/11/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.
BBT

    Ý kiến bạn đọc