Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:31 12/10/2023

Câu hỏi 8. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34 hộ tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến do chồng chéo đất ranh giới 364

Trả lời:

Phần diện tích đất ở của 34 hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, nằm trong địa giới hành chính của hai xã Thanh Xuân và Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (theo hồ sơ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng). Tuy vậy, theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì phần diện tích đất ở của 34 hộ được điều chỉnh và nằm trong địa giới hành chính của xã Sơn Tiến.

Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; sản phẩm hồ sơ, bản đồ thực theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 513) đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ trình Hội đồng cấp nhà nước để thẩm định, phê duyệt trong Qúy IV năm 2023. Vì vậy, sau khi sản phẩm của Dự án 513 các cấp (xã, huyện, tỉnh) được phê duyệt (đảm bảo đầy đủ tính pháp lý) UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND xã Sơn Tiến, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ rà soát phạm vi, diện tích (theo kiến nghị của cử tri), tổ chức thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (nếu đã có bản đồ địa chính) hoặc đo đạc bổ sung bản đồ địa chính (nếu chưa có bản đồ địa chính) để kịp thời phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định; đồng thời cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính phục vụ quản lý nhà nước về đất đai theo quy định.

- Kiến nghị tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết việc đắp Đập thủy lợi Triều Dương làm ngập diện tích 5ha ruộng, đất sản xuất của người dân thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (cử tri huyện Hương Sơn): Hồ Triều Dương, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là công trình thủy lợi lớn được UBND tỉnh Nghệ An phân cấp cho Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương quản lý, khai thác; công trình được đầu tư xây dựng từ năm 1986, được nâng cấp sửa chữa năm 2010, có dung tích 1,9 triệu m3, phần lòng hồ Triều Dương có một phần diện tích thuộc diện tích đất của xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn. Qua kiểm tra thực tế hiện trường và báo cáo của UBND xã Sơn Tiến cho thấy, phần diện tích ngập lụt do hồ Triều Dương gây ra là 9,3ha ruộng lúa, màu của 68 hộ dân thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến; tình trang ngập lụt xuất hiện từ năm 2010, trùng với thời điểm nâng cấp, sửa chữa công trình hồ Triều Dương; để giải quyết vấn đề ngập một số diện tích nói trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hương Sơn rà soát về hồ sơ đất đai, tham mưu báo cáo UBND tỉnh nội dung đề xuất làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để có giải pháp xử lý theo quy định.

ĐN

    Ý kiến bạn đọc