Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:34 12/10/2023

Câu hỏi 11. Đề nghị tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ các tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn huyện Lộc Hà theo Thông báo kết luận số 78-TB/UBKTTU ngày 27/11/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Cử tri huyện Lộc Hà).

Trả lời:

Ngày 28/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4463/QĐUBND về thành lập Tổ công tác tham mưu xử lý vi phạm theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà; trong đó, UBND huyện Lộc Hà có thành viên của Tổ công tác; quá trình thu thập thông tin, nghiên cứu hồ sơ, làm việc với các thành phần liên quan; ngày 30/7/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 4895/UBND-NL2 về việc xử lý các vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà; theo đó, giao: Giám đốc Sở Tài chính cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo UBND huyện Lộc Hà thực hiện các nội dung liên quan đến tài chính nêu trên; tham mưu UBND tỉnh xử lý các đề xuất thuộc thẩm quyền tỉnh; tổng hợp, báo cáo Tổ công tác và Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp; làm việc với Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý cụ thể các nội dung; tham mưu xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Ngày 20/4/2022, Ban cán sự Đảng UBND đã có Văn bản số 72-CV/BCS về việc xử lý tồn tại trong quản lý, sử dụng đất theo Kết luận của UBKT Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét để có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc