Nhiều giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
20:44 10/12/2023

Chiều 10/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh” do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thực hiện.

Hội đồng tư vấn họp đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh

Dự buổi nghiệm thu Hội đồng tư vấn có Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên phản biện 1; Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên phản biện 2; cùng các các thành viên Hội đồng.

Nhóm nghiên cứu có Tiến sỹ Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài; cùng thư ký và các thành viên tham gia thực hiện Đề tài và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ - Chủ nhiệm đề tài báo cáo quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu đề tài

Tại cuộc họp, đại diện nhóm thành viên thực hiện đề tài đã báo cáo quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu đề tài. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, Đề tài đã hoàn thành các nội dung công việc theo Quyết định số 1650/QĐ-SKHCN ngày 19/10/2022 về việc phê duyệt thuyết minh, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh”. Nhóm đề tài tiến hành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp với 400 phiếu khảo sát, các nhà quản lý, khoa học với 100 phiếu khảo sát ở 04 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm của đề tài gồm báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài, 8 báo cáo chuyên đề, 01 báo cáo điều tra, khảo sát, các kỷ yếu hội thảo, các bài báo khoa học.

Cơ quan thực hiện Đề tài đã làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận đầu tư và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; kinh nghiệm marketing lãnh thổ; phân tích các công cụ marketing lãnh thổ; quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu; phân tích thực trạng thu hút vốn FDI tại Hà Tĩnh trong thời qua; nghiên cứu, phân tích, đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và thách thức marketing lãnh thổ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, đề xuất những nhóm giải pháp về chính quyền địa phương, sản phẩm lãnh thổ, vị trí, giá cả lãnh thổ, thái độ công chúng, dân cư địa phương, xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh phát biểu

Cho ý kiến nghiệm thu Đề tài, các thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, khẳng định đây là công trình nghiên cứu công phu, có hàm lượng khoa học cao. Nội dung đề tài đầy đủ, đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô gíc, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp nghiên cứu, có sử dụng phần mềm thống kê dự báo để điều tra, khảo sát, tạo sự tin cậy, có giá trị thực tiễn. Các sản phẩm khoa học đảm bảo số lượng, chất lượng theo Thuyết minh đề tài và hợp đồng, có tình khả thi cao trong ứng dụng.

Giám đốc Sở KHCN Bùi Quang Hoàn Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh phát biểu

Đồng thời, thành viên Hội đồng đề nghị làm rõ phạm vi các đối tượng khảo sát, đánh giá bài học kinh nghiệm, các điểm nghẽn lớn nhất của Hà Tĩnh; sự khác biệt trong thu hút FDI của Hà Tĩnh với các địa phương khác; làm rõ định vị maketing lãnh thổ, hình ảnh Hà Tĩnh; luận giải tính liên kết vùng; bổ sung Báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy làm công tác xúc tiến đầu tư; bổ sung danh mục dự án đầu tư trọng điểm của Hà Tĩnh; đề xuất Slogan về thu hút đầu tư với mục tiêu cụ thể; việc chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng, phát huy hiệu quả đề tài…

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Bùi Thị Quỳnh Thơ - Chủ nhiệm đề tài đã phát biểu cảm ơn các ý kiến nhận xét, đồng thời tiếp thu, giải trình các vấn đề đặt ra để hoàn thiện đề tài trước khi chuyển giao kết quả nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu và thống nhất đề tài của Đoàn ĐBQH tỉnh đạt yêu cầu đề ra và có tính khả thi khi áp dụng vào thực tế.

Quang Đức - Thúy An

    Ý kiến bạn đọc