Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:17 12/10/2023

Câu hỏi 1. Đề nghị tỉnh sớm ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 258/NQ-HĐND tỉnh theo hướng mức hỗ trợ không thấp hơn mức chung của Trung ương; có chính sách phù hợp đối với chức danh trưởng các chi hội, chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố (Cử tri toàn tỉnh).

Trả lời:

Ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 258/NQHĐND tỉnh, đồng thời triển khai các nội dung của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh vào kỳ họp chuyên đề (sau kỳ họp giữa năm 2023).

BBT

    Ý kiến bạn đọc