Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:20 12/10/2023

Câu hỏi 3. Hiện nay Trung tâm y tế Hồng Lĩnh có 04 Bác sỹ được cử đi đào tạo Thạc sỹ - Bác sỹ và Bác sỹ CKI đã về công tác tại trung tâm nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh).

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND thị xã Hồng Lĩnh kiểm tra, rà soát các hồ hơ đề nghị cử đi đào tạo bác sỹ chuyên khoa, thạc sỹ y học dự phòng đối với viên chức Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; theo đó việc UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành các quyết định cử 04 viên chức trên đi học sau đại học là không đúng thẩm quyền. Thời điểm UBND thị xã Hồng Lĩnh đề nghị ban hành quyết định thì đã quá thời gian nhập học nên không đủ cơ sở để ban hành quyết định cử đi học sau đại học để viên chức được hưởng chính sách khuyến khích đào tạo của tỉnh đi đào tạo sau đại học.

Từ thực trạng đó, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án giải quyết đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc