Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:21 12/10/2023

Câu hỏi 4. Đề nghị tỉnh nghiên cứu cho huyện Hương Khê xét tuyển công chức xã thành công chức huyện khi đáp ứng đủ yêu cầu nhằm tháo gỡ việc dôi dư công chức cấp xã sau sáp nhập trong thời gian tới trên địa bàn, đặc biệt là đối với đội ngũ thuộc Đề án 500 (Cử tri huyện Hương Khê).

Trả lời:

Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt 07 chỉ tiêu thi tuyển công chức tại UBND huyện Hương Khê, kết quả đã tuyển dụng được 3/7 chỉ tiêu. Đối với các chỉ tiêu biên chế công chức đang thiếu còn lại, trong thời gian tới sau khi UBND huyện Hương Khê rà soát và có văn bản đề nghị tiếp nhận công chức đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã (hoặc Đội viên Đề án 500) hoặc từ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định việc tiếp nhận công chức để đảm bảo bố trí đủ số lượng công chức cho huyện Hương Khê thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

BBT

    Ý kiến bạn đọc