Sáng nay, 27/10 Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, đánh giá thực hiện kế hoạch KT - XH 2011, dự kiến Kế hoạch phát triển KT XH 5 năm 2011-2015 và của năm 2012, đúng 8h15 phút, Đại biểu Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đăng đàn phát biểu thứ 2 trong buổi thảo luận sáng nay tại hội trường. Thông tin đại biểu nhân dân Hà Tĩnh xin trích toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngày 17/6/2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, tại kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật này được bố cục thành 3 Chương với 13 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Để cung cấp thông tin cho bạn đọc, Trang thông tin điện tử “ Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tuyên truyền Cục thuế Hà Tĩnh xin giới thiệu những nội dung cơ bản của luật dưới hình thức hỏi, đáp.

Thời gian qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, Quốc phòng - an ninh, hoạt động của các cơ quan dân cử ở Hà Tĩnh cũng không ngừng đổi mới ngày càng mở rộng dân chủ và bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả. Được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, nhân dân trong tỉnh tin tưởng, đánh giá cao, nhất là trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri luôn được quan tâm cải tiến và đổi mới về hình thức và nâng cao về chất lượng.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, bước sang ngày làm việc thứ 2 (21/10/2012), buổi sáng các vị đại biểu Quốc hội họp tại hội trường để nghe báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lưu trữ và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lưu trữ; báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đo lường và t hảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đo lường. Đây là hai dự thảo Luật sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII và nếu được tán thành biểu quyết thông qua thì đây là các dự án Luật đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

LTS: Sau phiên họp họp trù bị, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, dưới đây là toàn văn bài phát biểu quan trọng này, xin được giới thiệu cùng quý vị bạn đọc.

Phiên họp toàn thể của QH là phương thức hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của QH. Các hoạt động của UBTVQH, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban và các ĐBQH, suy cho cùng đều phục vụ cho các hoạt động của QH tại các phiên họp toàn thể. Có thể nói không có phiên họp toàn thể của QH thì không có các đạo luật, bộ luật, các Nghị quyết thể hiện ý chí quốc gia.

Nhân dịp kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII chuẩn bị khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Thông tin “Đại biểu nhân dân” có dịp phỏng vấn đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung liên quan đến kỳ họp.

Ngày 13/10/2011, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phối hợp với Liên Đoàn Lao động tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ TB & XH, Phạm Thị Phương - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban, cán bộ, chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật và văn phòng tư vấn pháp luật của Liên Đoàn Lao động tỉnh, đại diện Thường trực Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp, lãnh đạo các Sở, ngành, phòng, ban có liên quan. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì buổi làm việc.

Cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải có giám sát của QH, UBTVQH và các cơ quan của QH. Vậy nên, lựa chọn chuyên đề giám sát như thế nào cần tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của QH và các cơ quan của QH. Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH, UBTVQH năm 2012 tại Phiên họp thứ Ba, một số ý kiến cho rằng, không nên “ham” giám sát phạm vi rộng quá, giám sát cụ thể, đúng trọng tâm, trọng điểm thì hiệu quả sẽ tốt hơn…

Làm tròn trọng trách với cử tri luôn là mong muốn, là trăn trở của người làm công tác dân cử. Trao đổi với Phóng viên Báo Đại biểu nhân dân, ĐBQH, Phó chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam, Chủ tịch Hội Hoá học Hà Nội BÙI THỊ AN cho rằng là đại biểu của dân dù ở trung ương hay địa phương thì điều quan trọng là phải biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và có những kiến nghị sát hợp. Người đại biểu dân cử chỉ làm tròn trọng trách của mình khi trách nhiệm đó gắn liền với lợi ích của người dân, với sự phát triển chung của đất nước.

Từ Kỳ họp thứ Hai tới, VPQH đề nghị UBTVQH trình QH cho phép áp dụng ngay một số cải tiến như rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, giảm bớt thời gian thảo luận tổ và tăng thời gian thảo luận hội trường để trao đổi kỹ hơn về các vấn đề còn ý kiến khác nhau, cải tiến cách thức thảo luận tại Tổ và tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ... Cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIII tại Phiên họp thứ Ba, các Ủy viên UBTVQH cơ bản tán thành các đề xuất trên và đề nghị, cần tập trung cải tiến công tác điều hành kỳ họp. UBTVQH – cơ quan đầu não của QH - có thể làm việc thường xuyên trong thời gian diễn ra kỳ họp...

Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thực chất là các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước; Do đó, việc thực hiện các biện pháp này cần được Tòa án quyết định theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác. Trong điều kiện hiện nay, có thể chưa thực hiện được việc chuyển giao ngay cho Tòa án thẩm quyền này, song cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Phiên họp thứ Ba, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, cần bảo đảm quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cuối cùng vẫn phải là của Tòa án…

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 21/7/2011 đến ngày 06/8/ 2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Sáng nay, 22.8, Phiên họp thứ Nhất, UBTVQH Khóa XIII đã khai mạc. UBTVQH đã đánh giá kết quả Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, QH Khoá XIII. Theo nhận định chung của các Uỷ viên UBTVQH, về tổng thể, Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII rất thành công, để lại niềm tin, ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào, cử tri cả nước. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần được khắc phục...

Ngày 04/10/2011, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh gồm các ông: Trần Ngọc Tăng - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ TB & XH đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện UB MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các phòng, ban, ngành cấp huyện và đông đảo cử tri huyện Kỳ Anh. Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, ông Trần Ngọc Tăng - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông báo với cư tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Dự toán ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng trong quy trình ngân sách. Nhiều đại biểu tham dự Hội thảo Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ QH, HĐND quyết định dự toán ngân sách hàng năm cho rằng, cần tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách hàng năm như đã thực hiện kiểm toán việc chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Mối quan hệ giữa QH, HĐND và Kiểm toán Nhà nước chặt chẽ hơn góp phần làm cho tính thực quyền của QH, HĐND trong các quyết định kinh tế, tài chính và ngân sách mạnh lên.

Ngày 04/10/2011, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh gồm các ông: Trần Ngọc Tăng - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ TB & XH đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện UB MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các phòng, ban, ngành cấp huyện và đông đảo cử tri huyện Kỳ Anh. Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, ông Trần Ngọc Tăng - Ủy viên UB các vấn đề xã hội Quốc hội, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông báo với cư tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Chiều 27/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày trước phiên họp toàn thể của Quốc hội, Tờ trình đề cử nhân sự của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Sáng nay, 13.7, UBTVQH đã xem xét đề nghị của Chính phủ về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011. Cơ bản tán thành với chủ trương này, tuy nhiên chính sách bao giờ cũng có 2 mặt. Đối với doanh nghiệp yếu không sản xuất được nữa, ngừng hoạt động thì không hy vọng bằng chính sách này mà doanh nghiệp có thể “sống” lại. Nhưng đối với những doanh nghiệp khó khăn cận kề, nếu không tiếp sức thì sẽ rơi vào tình trạng đình đốn, ngừng sản xuất. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chính sách này đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không bị biến dạng...