Ngày 28/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 8317/BTNMT-PC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:16 23/01/2024

Câu 6: Để chuẩn bị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới, đề nghị làm tốt công tác truyền thông, có kế hoạch công tác cán bộ phù hợp và quản lý chặt chẽ đầu tư công các cơ sở vật chất liên quan đến các đơn vị dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính

09:03 26/09/2023

Câu 5: Đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết hệ thống đường dây diện, dây mạng viễn thông hiện đang gây mất mỹ quan đô thị (Cử tri thành phố Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ).

09:02 26/09/2023

Câu 4: Đề nghị đầu tư tuyến đường từ Tỉnh lộ 553 huyện Hương Khê đi huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh với chiều dài toàn tuyến gần 30 km (Cử tri huyện Hương Khê).

09:00 26/09/2023

Câu 3: Đời sống nhân dân tại 06 xã vùng bãi ngang ven biển huyện Thạch Hà hiện gặp nhiều khó khăn do một phần ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống không đảm bảo, một số nơi nước bị nhiễm mặn. Đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung cho các địa phương này (Cử tri huyện Thạch Hà).

08:59 26/09/2023

Câu 2: Việc khai thác đá tại núi Nam Giới (huyện Thạch Hà) làm ảnh hưởng đến cảnh quan, gây bồi lắng Cảng cá Cửa Sót và làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị rà soát, chỉ đạo chấm dứt việc khai thác đá tại núi Nam Giới (Cử tri huyện Lộc Hà).

08:58 26/09/2023

Câu 1. Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục lòng hồ Rào Trổ triển khai thực hiện từ năm 2011, đến nay các chính sách, cơ chế hỗ trợ theo quy định của tỉnh đã hết hiệu lực thực hiện (Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND tỉnh khóa XVI). Các chính sách đối với người dân ở một số thôn thuộc 2 xã Kỳ Tây và Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh chưa hoàn thành hoặc chưa được thực hiện. Đề nghị tỉnh kịp thời hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án (Cử tri huyện Kỳ Anh).

08:37 26/09/2023

Ngày 19/9/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7715/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

08:21 22/09/2023

Ngày 18/9/2023, Ủy ban Dân tộc có Văn bản số 1636/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

08:19 22/09/2023

Ngày 10/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 3143/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Kiến nghị số 92 và số 101).

15:31 19/09/2023

Ngày 05/9/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 9411/BTC-KBNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

15:28 19/09/2023

Ngày 05/9/2023, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3980/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

15:26 19/09/2023

Ngày 07/7/2023, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 2349/BQP-TTr về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

15:23 19/09/2023

Ngày 15/8/2023, Bộ Giao thông vận tải có các văn bản: Số 8936/BGTVT-KCHT và số 8939/BGTVT-VT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

17:07 18/08/2023

Ngày 08/8/2023, Bộ Công an có Văn bản số 2755/BCA-V01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

17:04 18/08/2023

Ngày 31/7/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 8258/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

17:02 18/08/2023

Ngày 11/8/2023, Bộ Xây dựng có văn bản số 3617/BXD-KTXD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

17:00 18/08/2023

Ngày 27/03/2023, Bộ Y tế có Văn bản số 1653/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

09:11 30/03/2023

Ngày 14/03/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2482/BGTVT-KHĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

14:28 21/03/2023